Faritany eto Madagasikara

Ny faritany eto Madagasikara dia fizarànan' ny tenim-pirenena malagasy ara-pitantanan-draharaha sy ara-pôlitika izay miisa enina. Ireto avy izy ireo:

  1. Faritanin' Antananarivo,
  2. Faritanin' Antsiranana,
  3. Faritanin' i Fianarantsoa,
  4. Faritanin' i Mahajanga,
  5. Faritanin' i Toamasina,
  6. Faritanin' i Toliara.
Faritany eto Madagasikara: 1-Antananarivo, 2-Antsiranana, 3-Fianarantsoa, 4-Mahajanga, 5-Toamasina, 6-Toliara

Lalàna

hanova

Teo aloha dia nanana ny fizakan-tenany ny faritany enina eto Madagasikara, ka natsoina hoe "faritany mizakatena". Amin' ny lafiny fanapariaham-pahefana dia voatsinjara ho distrika maromaro ny faritany iray. Ao amin' ny Lalàmpanorenan' i Madagasikara tamin' ny taona 2010 dia anisan' ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana ny faritany eto Madagasikara, saingy tsy misy fanatanterahana izany ka lasa faritany ara-pitantanana ho amin' ny sampan-draharaham-panjakana sasany fotsiny izy ireo.

Fizaràna ny faritany ho faritra

hanova

Ankehitriny dia nozaraina ho faritra 23 ireo faritany ireo: Diana, Sava, Itasy, Analamanga, Vakinankaratra, Bongolava, Sofia, Boeny, Betsibola, Melaky, Alaotra-Mangoro, Atsinanana, Analanjirofo, Amoron' i Mania, Matsiatra Ambony, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo-Atsinanana, Ihorombe, Menabe, Atsimo-Andrefana, Androy, ary Anosy.

Faritra sy mponina (tombana tamin'ny taona 2004)
Number Faritra Renivohitra Mponina Velarana (km²) Hakitroky ny mponina
1 Diana Diego I 485,800 19,266 25.2
2 Sava Sambava 805,300 25,518 31.6
3 Itasy Miarinarivo 643,000 6,993 91.9
4 Analamanga Antananarivo-Renivohitra 2,811,500 16,911 166.3
5 Vakinankaratra Antsirabe I 1,589,800 16,599 95.8
6 Bongolava Tsiroanomandidy 326,600 16,688 19.6
7 Sofia Antsohihy 940,800 50,100 18.8
8 Boeny Mahajanga I 543,200 31,046 17.5
9 Betsiboka Maevatanana 236,500 30,025 7.9
10 Melaky Maintirano 175,500 38,852 4.5
11 Alaotra-Mangoro Ambatondrazaka 877,700 31,948 27.5
12 Atsinanana Toamasina I 1,117,100 21,934 50.9
13 Analanjirofo Fenoarivo_Atsinanana 860,800 21,930 39.3
14 Amoron'i Mania Ambositra 693,200 16,141 42.9
15 Matsiatra Ambony Fianarantsoa 1,128,900 21,080 53.5
16 Vatovavy-Fitovinany Manakara 1,097,700 19,605 56.0
17 Atsimo-Atsinanana Farafangana 621,200 18,863 32.9
18 Ihorombe Ihosy 189,200 26,391 7.2
19 Menabe Morondava 390,800 46,121 8.5
20 Atsimo-Andrefana Toliara 1,018,500 66,236 15.4
21 Androy Ambovombe-Androy 476,600 19,317 24.7
22 Anosy Taolagnaro 544,200 25,731 21.1
 
Faritra eto Madagasikara isaky ny faritany

Jereo koa

hanova

Rohy ivelany

hanova

Lahatsoratra samihafa

Didy aman-dalàna