Taolagnaro

Taolagnaro, na Tôlan̈aro, Fort-Dauphin, Faradofay — dia tanàna renivohitry ny faritra Anosy any atsimon'i Madagasikara. 1 122 km any atsimon' Antananarivo no misy azy. Manana toeram-pitsangantsanganana maro sady tsara.

Ny tanànan'i Taolagnaro
Valan-javaboaharin' Andohahela

Jeografia sy toe-tanyHanova

Ny rotsak'orana any Taolagnaro dia misy 1 700 mm eo ho eo, noho ny tendrombohitra manakana ny rivotra mandro any andrefan'ilay tanàna. Noho izany, maintsomaintso kokoa nohon'ny faritra manodidina ny faritanin'i Taolagnaro.

Ny salan-kafanana any dia 23°C ary miakatra hatrany amin'ny 26°C na midina hatrany amin'ny 20°C arakaraky ny volana. Ny Pic Saint Louis no tendrombohitra avo indrindra ao Taolagnaro, ary any avaratry ny ny tanàna no misy azy.

Mponina sy demôgrafiaHanova

Ny faritan'ny Taolagnaro dia ipetrahan'ny foko Antanosy Tamin'ny fanisana tamin'ny 1975, 19 605 ny isam-ponina tao Taolagnaro. 30 690 ny isany tamin'ny 1993 ary 39 000 tamin'ny 2001. 46 000 izao ny isam-ponina ao Taolagnaro.

Jereo koaHanova

Rohy ivelanyHanova