Ny vondrom-paritra dia fizaràn' ny tanim-pirenena, manana ny sata maha izy azy araka ny lalàna sady fehezin' ny lalàm-panjakana izay mampiasa ny fahefana sasany natolotry ny fanjakana foibe azy eo amin' ny taniny sady mananana ny fizakan-tenany ara-bola sy ara-pitantanana, ao amin' ny dingan' ny fitsinjaram-pahefana. Ny vondrom-paritra dia mety ho kaominina na tanàna, na departemanta, na faritra, na faritany, sns.

Manana zo sy adidy ara-dalàna ny vondrom-paritra. Matetika izy dia tantanan' ny rafitra mpanapa-kevitra sy mpanatanteraka izay mety hofidina amin' ny alalan' ny latsabato mivantana andraisan' ny mponina afaka mifidy rehetra anjara. Arakaraka ny lalàna eo an-toerana dia mety hanangona hetra eny ifotony izy ireo ary mahazo fanampiana ara-bola na famatsiam-bola avy amin' ny fanjakana foibe. Mananana ny fizakan-tenany ara-bola sy ara-pitantanana ny vondrom-paritra.

Jereo koa

hanova