Katôlisisma no antokom-pinoan'ireo kristiana manaiky ny Papa Ray Masina ho filohany.

Bazilikan'i Masindahy Piera

Ny fampianarany dia mifototra amin'ny Misterin'ny Trinite Masina, ny fahatongavan'i Jesoa Zanak'Andriamanitra ho nofo sy ny fanavotany ny zanak'olombelona tamin'ny nahafatesany, ary ny fanajana an'i Masina Maria Virjiny ho toy ny Renin'Andriamanitra.

Jereo koa:Hanova