Tany Masina no iantsoan' ny Kristiana an' i Palestina, izay faritra nahaterahan' i Jesoa Kristy sy nonenany, ka i Jerosalema, izay toerana nahafatesany sy nitsanganany ho velona, araka ny finoan' ny Kristiana, no omena lanjany manokana amin' izany.

Ny narana hoe אֶרֶץ הַקוֹדֵשׁ / Eretz HaKodesh ("Tany Masina") dia tsy ampiasain'ny Jiosy hilazany an' i Palestina, fa ny hoe "Tanin' i Israely" no safidin' izy ireo, na dia ekeny ny maha tany masina an' i Israely, ary indray mandeha ny Tanakh, ao amin' ny Bokin' i Zakaria (Zak. 2.16) no miresaka ny amin' ny Tany Masina[1] [2]. Ny hoe "Tany Masina" dia hita indroa ao amin' ireo boky deoterôkanônika, dia ao amin' ny Fahendren' i Salômôna (Fahendrena, 12.3)[3] sy ny ao amin' ny Boky faharoan' ny Makabeo (2Makabeo 1.7)[4].

Loharano sy fanamarihana

hanova
  1. "Iaveh hanana an' i Jodà ho anjarany eo amin' ny tany masina; ary mbola hifidy an' i Jerosalema izy." (Zak. 2.16, Ny Baiboly Masina)
  2. "Ary Jehovah hanana an' i Joda ho anjarany ao amin' ny tany masina ary mbola hifidy an' i Jerosalema indray." (Zak. 2.13e, Ny Baiboly)
  3. "Efa halanao ny mponina taloha teo amin' ny taninao masina" (Fahendrena 12.3, Ny Baiboly Masina)
  4. "Tamin' ny andro nanjakan' i Demetriosa, taona fahasivy amby enimpolo amby zato, nanoratra ho anareo izahay Jody, tanatin' ny fahoriana mangidy indrindra izay tonga tamin' izany taona izany, dia hatramin' ny nivadihan' i Jasona mbamin' ny mpiandany aminy, tsy hiaro ny tany masina sy ny fanjakana." (1Mak. 1.7, Ny Baiboly Masina)