Sakramentan' ny filaharana

Ny sakramentan' ny filaharana na ôrdinasiôna dia fihetsika sy teny araka ny litorjia izay ampidirana ao amin' ny filaharan' ny mpanao ny asam-pisoronanana kristiana, izay ankalazain' ny eveka.

Ahitana ôrdinasiôna koa ny ao amin' ny fiangonana anglikana sy ny fiangonana loterana nefa tsy mihevitra azy io ho sakramenta.

Ao amin' ny fiangonana katôlika sy ôrtôdôksa dia ny eveka sy ny pretra ary ny diakra no afaka mandray ny sakramentan' ny filaharana.

Amin' ny Katôlika, "Ny Filaharana dia sakramenta izay mahatonga ny fanirahana nankinin’ i Kristy tamin’ ireo apôstôliny hitohy ka ho ampiasaina ao amin’ ny Fiangonana mandra-pahatongan’ ny farandro: ny Filaharana izany no sakramentan’ ny andraiki-panompoana maha-apôstôly. Misy ambaratonga telo izy: ny maha-eveka, ny maha-pretra ary ny maha-diakra.[1]"

Jereo koa

hanova

Ny sakramenta ao amin' ny fiangonana katôlika:

Loharano sy fanamarihana

hanova
  1. Katesizin' ny Fiangonana Katôlika, p. 426.