Ny Tsara dia fitambaran' ny faniriana fototra mahasoa ananan' ny olombelona, izay mety momba ny ara-batana izany na momba ny ara-panahy. Ny Tsara, amin' ny heviny ara-pivavahana, dia mifanohitra amin' ny Ratsy. Amin' ny ankamaroan' ny teôlôjia dia Andriamanitra no evan' ny Tsara sady loharanon' izay rehetra mety amin' ny fahatanterahan' ny olombelona.

Jereo koa

hanova