Foto-pampianarana

Ny foto-pampianarana dia fitambaran'ny fiheverana ao amin' ny rijan-kevitra apetraky ny mpanoratra na ny vondro-mpanoratra ho marina. Ny foto-pampianarana dia mety ho heverina indraindray ho mamitaka, tsara lahatra ka marina ivelany fotsiny, na tsy manome fahafahana hiady hevitra fa ekena tsotra izao (dôgmatika), arakaraka ny fiaviany izay mety ho ara-pivavahana na ara-pedrà. Ny foto-pampianarana dia misy lafiny ara-pirehan-kevitra sady mety mahakasika ny pôlitika, ny lalàna, ny toekarena, ny fivavahana, ny filôzôfia, ny siansa, ny fiarahamonina, ny tafika, sns.

Jereo koaHanova