Ny diakra na diakona dia olona manampy ny mpitondra fiangonana kristiana amin' ny fanaovan-draharaha ao am-piangonana isan-toerana. Safidina arakaraka ny finoany sy ny hatsaran' ny fitondran-tenanany ny olona hatao diakra. Izy no miandraikitra ny asa sasany ao amin' ny fiangonana. Avy amin' ny teny grika hoe διάκονος / diakonos, izay midika hoe "mpanompo" ny teny hoe diakra na diakona. Tsy mitovy lanja na andraikitra ny olona atao hoe diakra na diakôna ao amin' ny fiangonana katôlika na ôrtôdôksa na anglikana na prôtestanta na evanjelika.

Diakra katôlika mihira

Jereo koaModifier