Ny vavaka dia sady fifandraisan' ny olona (na zavatra hafa afaka livavaka) amin' Andriamanitra (na zavatra hafa azo ivavahana) sy ny teny tononina enti-manatanteraka izany fifandraisana izany. Ny vavaka dia mety hataon' olon-tokana na mety iarahan' olona maro manatanteraka, mety ny fombam-pivavahana no mandidy izany na mety ho tonga hoazy ihany koa, mety hoheno ny vavaka nefa mety an' eritreritra ka mangina tsy heno. Nitana anjara asa lehibe teo amin' ny fivavahan' ny Jiosy tamin' ny Andro Taloha ny vavaka ka ny Tempoly no trano natokana indrindra hanaovana izany. Niampita tamin' ny fivavahana kristiana koa izany fanao izany taty aoriana. Ny silamo sy ny fivavahana maro hafa koa dia manao tonom-bavaka.

Vaviantitra mivavaka, sary nataon' i Théophile Lybaert, taona 1915.

Jereo koa

hanova