Soratra Masina

Ny Soratra Masina dia ireo teny voasoratra sy notenenin' ireo olo-masin' Andriamanitra notsilovin' ny Fanahy Masina. Amin' ny fivavahana jiosy sy ny mpanoratra ny Testamenta Vaovao dia ny Tanakh (Testamenta Taloha hebreo) no lazainy hoe "Soratra Masina" fa amin' ny fiangonana kristiana ankehitriny dia ny Baiboly manontolo (Testamenta Taloha sy Testamenta Vaovao) no Soratra Masina. Azo aitatra ny hevitr' io andian-teny hoe Soratra Masina io ka mahafaoka ny boky masin' ny fivavahana tsirairay.

Jereo koaModifier

Soratra Masin' ny fivavahana samihafa:

Lohahevitra mifanakaiky