Allah no anaran' ny Andriamanitra tokana ao amin' ny finoana silamo. Amin' ny Silamo dia i Allah no mpahary izao rehetra izao (na ‘âlam), ka maro ny teny amaritan' ny boky Kor'any ny toetrany, toy ny hoe "mahery", "mahay", "be indra fo", sns. Anarana miisa 99 no omen' ny fivavahana silamo an' ity Andriamanitra tokana ity, izay atao hoe "anaran' Andriamanitra tsara indrindra".

Tamin' ny nanambaràna ny Soratra Masina, Andriamanitra dia niteny tamin' ny alalan' ny anjely Jibrily (Gabriela) sy ny mpaminany Mohamady izay nandre ny tenin' Andriamanitra fa tsy ny feony. Manana toetra fito fototra ny Andriamanitry ny Silamo, dia ny fiainana, ny fahalalana, ny hery, ny sitrapo, ny fandrenesana, ny fahitana ary ny fitenenana. Mpahary sy mahefa sy mahalala ny zava-drehetra izy. Izy no tompon' izao rehetra izao sy ny hoavy, mpitsara amin' ny fitsarana farany, niseho tamin' ny mpaminany nifandimby hatramin' i Adama ka hatramin' i Mohamady. Ambara matetika ny fahatezerany ka matetika izy dia atao hoe "ilay Mahatahotra" (arabo: al-Jabbâr na al-Qahhâr). Nefa ny toetrany misongadina indrindra dia ny halehiben' ny famindram-pony izay mahery vaika ka mahasahana ny zavatra rehetra, araka ny voasoratra ao amin' ny Kor'any, boky masin' ny Silamo.

Hatramin' ny taonjato faha-20 dia nalain' ny Silamo ho azy ireo samirery ny anaran' i Allah. Ohatra amin' izany ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana maley tamin' ny taona 2009 izay mandrara ny fampiasan' ny Kristiana maley io anarana io, izay tsy nampiasain' ny fivavahana tokana, araka ny tantara, fa nampiasain' ny fivavahana maro. Efa nisy teo amin' ny tontolo arabo talohan' ny fiorenan' ny fivavahana silamo, izay mino andriamanitra maro (pôliteista), mantsy ny andriamanitra mpamorona nantsoina hoe Allah, satria io teny io dia midika fotsiny hoe "Andriamanitra".

Jereo koaHanova