Fivahiniana masina

Ny fivahiniana masina dia fandehanana lavitra izay tanterahin' ny mpino mankany amin' ny toerana na tanàna masina, matetika mankany amin' ny toerana tsy fantatra na any ivelan' ny firenena misy azy, ho mariky ny fitiavam-bavaka; mety hitarika ho amin' ny fiovan' ny tena manokana izany. Manao fivahiniana masina ny mpino ao amin' ny fivavahana abrahamika (indrindra ny jodaisma sy ny kristianisma ary ny silamo) sy ny fivavahana hafa toy ny ao amin' ny hindoisma

Mpino silamo mpanao fivahiniana masina mandeha manodidina ny Kaaba any Maka.

Fivahiniana masina atao amin' ny fivavahana abrahamika

hanova

Fivahiniana masina ataon' ny Hebreo sy Jiosy

hanova

Ny vahoaka hebreo koa dia nanao fivahiniana masina mankany Silô sy any Dana (ao Israely ankehitriny) sy any Betela (any Jordania ankehitriny).

Fivahiniana masina ataon' ny mpino silamo

hanova

Ny mpino silamo dia manao fivahiniana masina any Maka any Arabia Saodita ka zavatra tsy maintsy atao indraimandeha amin' ny androm-piainana izany raha misy ny hoenti-manana. Misy koa ny fivahiniana masina ataon' ny mpino silamo mankany amin' ireo fasan' ny olo-masina.

Fivahiniana masina kristiana

hanova

Ny fivahiniana masina nataon' ny Kristiana voalohany dia mankany amin' ny toerana niaretan' i Jesoa Kristy ny fijaliany.

Fivahiniana masina ataon' ny fivavahana hafa

hanova

Ny Egiptiana sy ny Persiana sy ny Grika ary ny Rômana

hanova

Maro ireo fivavahana mamporisika ny fanaovana fivahiniana masina ka isan' izany ny fivavahan' ny Egiptiana tamin' ny Andro Taloha, ny fivavahan' ny Persiana tamin' ny vanimpotoana nivavahana tamin' i Mitra. Ny Grika sy ny Rômana dia nanam-pahazarana mijery mpaminany ka nandeha nanontany ny mpaminany tany Delfa any Grisia, ohatra.

Fivahiniana masina ataon' ny Hindoa

hanova

Ny Hindoa koa dia manao fivahiniana masina mankany Benares (na Varanas).