Ny fatrana dia fitambarana zavamaniry fahita amin' ny faritra manana toetany mafana (toetanin-janapehin-tany sy toetanim-pehiben-tany) misy fizaràn-taona maina maharitra sy anjakan' ny zavamaniry toy ny bozaka. Ahitana hazo sy hazo madinika maniry miparitaka ny fatrana. Arakaraka ny hakitroky ny hazo sy ny hazo madinika maniry no ilazana na "fatrana be bozaka" na "fatrana be hazo madinika" na "fatrana be hazo" ny fatrana iray. Raha betsaka loatra ny hazo maniry dia miova ho ala mahalana izany ka mety miafara amin' ny ala mikitroka.

Ny fatrana be bozaka eo am-pototr' i Ol Doinyo Lengaï ao Tanzania.
Fatrana be hazo ao Benino