Ny fotoana dia ny fandrosoana mitohy tsy misy fetra eo amin'ny fisiana ary fisehoan-javatra izay miseho amin'ny fifandimbiasana izay tsy azo ovaina hatramin'ny lasa, ka hatramin'izao, ary amin'ny ho avy.