Ny arkeôlôjia dia taranja ara-tsiansa anaovana fikarohana momba ny kolontsaina sy ny fomba fiainan' ny olona tamin' ny andro lasa amin' ny alalan' ny zavatra azo tsapain-tanana sisan' ny lasa, hatramin' ny vanimpotoana talohan'ny tantara ka hatramin' izao andro ankehitriny izao. Misahana manontolo ny zavatra rehetra sisan' ny lasa izy ankehitriny: hatramin' ny sangan' asa kanto ka hatramin' ny toerana fanariana fako, hatramin' ny taolana tranainy ka hatramin' ny vovo-boninkazo; misahana ny vanimpotoana rehetra: hatramin' ny niandohan' ny olombelona ka hatramin' izao vanimpotoan' ny taozava-baventy; ary misahana koa ny faritra rehetra maneran-tany. Manampy ny arkeôlôjia koa ireo taranja ahafahana mahalala ny zava-misy manodidina tamin' ireo vanimpotoana samihafa.

Mampiasa indrindra ny lahatsoratra amin' ny fikarohana ataony ny taranja tanrana, fa ny arkeôlôjia kosa manao fisavana sy fangadiana toerana.

Ny teny hoe arkeôlôjia dia avy amin' ny teny grika hoe arkhaiolojia izay foronin' ny teny grika roa hoe archaíos "antitra, tranainy" sy lógos "teny, lahateny, siansa".