Fototeny

Ny fototeny dia hasin-teny fototra tsy isan'ireo atao hoe tsirinteny (tovona na tovana na tsofoka) ka azo amoronana sampanteny amin'ny alalan'ny fanampiana tsirinteny na amin'ny alalan'ny fomba hafa. Misy ny fototeny azo ampiasaina avy hatrany ao anaty fehezanteny na dia tsy miaraka amin-tsirinteny, misy koa ny fototeny izay tsy afaka miasa am-pehezanteny raha tsy mikambana amin-tsirinteny.