Salamo faha-151

Ny Salamo faha-151 dia salamo tsy hita ao Bokin'ny Salamo araka ny ahafantarana azy ao amin'ny Baiboly hebreo sy ny Baibolin'ny ankamaroan'ny fivavahana kristiana (katolika, protestanta sns.) izay ataon'ny mpanoratra azy ho sora-tanan'i Davida tenany. Tsy mitondra laharana izy tamin'ny voalohany. Ao amin'ny Baiboly jiosy amin'ny teny grika atao hoe Septoajinta (na Septanta) no ahitana azy.

Ny zavatra voalaza ao amin'ny Salamo faha-151Modifier

Toy izao no fanombohan'ny lahatsorany:

"Izao ny Salamo nosoratan'ny tanan'i Davida sy ivelan'ny filaharana. Raha nanao ny adin'ny fanalolahy tamin'i Goliata izy".

Ao amin'ny dikan-teny hebreo anefa dia izao no teny fiantombohany:

"Aleloia! Ho an'i Davida zanak'i Jese".

Naka ny tantara ao amin'ny Boky voalohan'ny Mpanjaka ny mpanoratra (1Mpan. 16.1-13 sy 1Mpan. 17.40-51) izay miresaka ny amin'ny nisafidianana an'i Davida sy ny fanosorana azy ary ny ady nifanaovany tamin'i Goliata.

Fandraisana ny Salamo faha-151Modifier

Ireo dikan-teny tranainyModifier

Hita ao amin'ny Baiboly jiosy amin'ny fiteny grika atao hoe Septanta (na Septoaginta) sy ao amin'ireo Baiboly amin'ny fiteny latina atao hoe Latina Tranainy (latina: Vetus Latina) ary ao amin'ny Volgata (latina Vulgata) ny Salamo faha-151. Hita ao amin'ny Peshitta[1] (izay ahitana koa ny Salamo faha-152 hatramin'ny faha-155) sy ao amin'ny Baibolin'ireo Fiangonan'ny konsily telo (Fiangonana ortodoksa tatsinanana) koa izy.

Soratra kanônikaModifier

Soratra kanonika anefa ny Salamo faha-151 ho an'ny Fiangonana apostolika armeniana (isan'ny Ortodoksa tatsinanana), izay mampiasa azy amin'ny andron'ny Pentekosta, sy ny Fiangonana ortodoksa teoahedo izay mamaky azy amin'ny alin'ny Zoma masina. Ny Fiagonana ortodoksa kopta ary ny Fiangonana katolika armeniana koa dia manao azy ho kanonika.

Soratra apôkrifaModifier

Araka an'i Henri-François de Vence dia nolavin'ireo Rain'ny Fiangonana ny Salamo faha-151 satria tsy nihevitra azy io ho tsara tahirizina i Ezra (na Esdrasa) tamin'ny nanangonany ny boky samihafa ao amin'ny Soratra Masina. Laviny koa ny maha voasoratra amin'ny fiteny hebreo na arameana tamin'ny voalohany io salamo io fa mety tamin'ny fiteny grika.

Salamo apokrifa ny Salamo faha-151 ho an'ny Fiangonana katolika sy ireo fiangonana rehetra nipoitra avy aminy, na mivantana na tsia (Protestanta, Evanjelika sns.), ary ho an'ny ankamaroana'ny Jiosy.

Jereo koa:Modifier

Loharano sy fanamarihanaModifier

  1. Ny Peshita (Peshitta) dia ny Baiboly kristina amin'ny dikan-teny siriaka tranainy.