I Gôliata, izay atao hoe Gôliata avy any Gata, dia ilay lehilahy goavana niady tamin' i Davida mpiandry ondry ka matiny tamin' ny tora-bato amin' antsamontady. Ao amin' ny toko faha-17 ao amin' ny Boky voalohan' i Samoela no ahitana ny tantarany.

I Davida sy i Goliata, sary nataon'i Osmar Schindler, taona 1888.

Jereo koa

hanova