Ny Zoma masina dia andro Zoma ivavahan'ny Kristiana atao hahatsiarovana ny fijaliana sy ny famantsihana an'i Jesoa Kristy teo amin'ny hazofijaliana (izay fomba jentilisa famonoana olona). Izany hoe, fotoam-pivavahana ankalazàna an'i Jesoa Kristy tia tsy miova na dia namoizany ny ainy aza izany.

Jereo koa:

Taom-piangonana