Fitsanganan-ko velona

Ny fitsanganan-ko velona na fitsangana amin'ny maty dia ny fiverenan'ny efa maty ho velona indray, indrindra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Mino ny fitsanganan-ko velona ny Kristiana sy ny Silamo. Misy ampahany amin'ny mpanaraka ny fivavahana jiosy izay tsy mino ny fitsanganana amin'ny maty, isan'izany ny Sadoseo. Efa nahitana taratra ny finoana ny fitsanganan-ko velona ny fivavahana zoroastriana sy ny fivavahana tany Egipta taloha.

Jereo koa:Hanova