Baala no anarana iantsoana ireo andriamanitra maro nivavahan' ny vahoaka semitika taloha, izay ninoany fa miantoka ny fahavokaran' ny tany sy ny biby fiompy. Misy koa ny manoratra hoe Bala. Nianatra ny fanompoam-pivavahana amin' i Baala, mpiantoka ny fahavokaran' ny tanin' ny tantsaha kananita, ny Israelita ka nahatezitra ny mpaminanin' i Israely izany. Ankoatry ny fanaovana fanatitra voankazo sy voalohan-teraky ny biby fiompy dia tsy tena fantatra ny fombafombam-pivavahana atao amin' i Baala. Lehibe noho ny alitara (na ôtely) ny fitoerana masina anompoana an' i Baala. Ahitana ny simbôlin' ny andriamanibavy Istarata (izay fantatra koa amin' ny anarana hoe Astarte) sy orim-bato masina ny eo akaikin' ireo alitara ireo.