Baala anaran'ireo andriamanitra maro nivavahan'ny mponina semitika taloha, izay niantoka ny fahavokaran'ny tany sy ny biby fiompy. Misy koa ny manoratra hoe Bala. Nianatra ny fanompoam-pivavahana amin'i Baala mpiantoka ny fahavokaran'ny tanin'ny tantsaha kananita ny Israelita ka nahatezitra ny mpaminanin'i Israely izany. Ankoatry ny fanaovana fanatitra voankazo sy voalohan-teraky ny biby fiompy dia tsy teana fantatra ny fombafombam-pivavahana atao amin'i Baala. Lehibe noho ny alitara (na otely) ny fitoerana masina anompoana an'i Baala. Ahitana ny fanevan'ny andriamanibavy Istarata (izay fantatra koa amin'ny anarana hoe Astarte) sy orim-bato masina ny eo akaikin'ireo alitara ireo.