Baiboly katôlika amin'ny teny malagasy

Ny Baiboly katôlika amin'ny teny malagasy dia fandikana ny Baiboly ampiasain'ny Eglizy Katôlika Apôstôlika Rômanina eto Madagasikara. Efa misy fanitsiana natao io Baiboly io ka misy ny Baiboly amin'ny dikan-teny tranainy izay ahitana ny anaran'Andriamanitra hoe Iahve sy ilay Baiboly tsy ahitana an'io anarana io. Ny anaran'ny Baiboly katolika dia Ny Baiboly Masina. Tamin'ny taona 1938 no nahavitana printy ny Baiboly katôlika voalohany amin'ny teny malagasy nefa amin'izao dia ampiasaina ilay vita tamin'ny taona 2011. Toy ny Baiboly katôlika rehetra dia ahitana boky kanônika miisa 73 ny Baiboly katôlika amin'ny teny malgasy, ka ny 46 ao amin’ny Testamenta Taloha (izay ahitana ireo boky prôtôkanônina sy ire boky deoterôkanônika. ) sy boky 27 ao amin'ny Testamenta Vaovao.

Ny lisitry ny bokyHanova

Miavaka ny Baiboly katolika amin'ny fisian'ireo boky fanampiny atao hoe deoterôkanônika izay tsy hita ao amin'ireo Baiboly prôtestanta.

Boky ao amin'ny Testamenta TalohaHanova

Ireto avy ny anaran'ny boky ao amin'ny Testamenta Taloha: Jenezy, Eksaody, Levitika, Fanisana, Detôrônômy, Jôsoé, Mpitsara, Rota, Samoela voalohany, Samoela faharoa, Mpanjaka voalohany, Mpanjaka faharoa, Tantara voalohany, Tantara faharoa, Esdrasa, Nehemia, Tôbia, Jodita, Estera, Makabeo voalohany, Makabeo faharoa, Joba, Salamo, Ohabolana, Mpitoriteny, Tononkira, Fahendrena, Ekleziastika, Izaia, Jeremia, Fitomaniana, Baroka, Ezekiela, Daniely, Osea, Jôely, Amôsy, Abdiasa, Jônasa, Mikea, Nahoma, Habakòka, Sôfônia, Hagay (na Akjea), Zakaria ary Malakia.

Boky ao amin'ny Testamenta VaovaoHanova

Ireto kosa ny anaran'ny boky ao amin'ny Testamenta Vaovao: Matio, Marka, Lioka, Joany, Asa, Rômanina, Korintianina voalohany, Korintianina faharoa, Galata, Efezianina, Filipianina, Kolosianina, Tesalônisianina voalohany, Tesalônisianina faharoa, Timôte voalohany, Timôte faharoa, Tito, Filemôna, Hebrio, Jakôba, Piera voalohany, Piera faharoa, Joany voalohany, Joany faharoa, Joany fahatelo, Joda ary Fanambaràna.

Jereo koa:Hanova