Bokin' ny Levitikosy

Ny Bokin' ny Levitikosy na Bokin' ny Levitika na Bokin' ny Fisoronana, dia boky fahatelo ao amin' ny Baiboly jiosy sy kristiana, ao amin' ny Torah sy ny Testamenta Taloha, izay miresaka sy mitantara ny amin' ny fanompoam-pivavahan' ny Israelita nankinina tamin' ny fokom-pirenen' i Levy. Boky mitambatra ao amin' ny Pentateoka (boky dimy voalohany ao amin' ny Baiboly) na ny Torah ny Levitikosy izay anisan' ireo atao hoe bokim-pisoronana na bokin' ny mpisorona.

Nalefa any amin' i Azazela ilay osilahy, nataon' i William James Webb, 1904

Anarana sy fanasokajiana ny boky

hanova

Anaran' ny boky

hanova

Ny teny hoe Levitikôsy dia fanagasiana ny teny grika hoe Λευιτικός / Leuitikós. Ny hoe Levitika kosa dia avy amin' ny teny frantsay hoe Levitique izay avy amin' ny teny latina hoe Leviticus, io indray dia avy amin' ny teny grika etsy ambony izay midika hoe "momba ny Levita", "momba ny asan' ny Levita". Ao amin' ny Tanakh anefa izy dia atao hoe ספר ויקרא / Sefer Vayikra na ויקרא / Vayikra izay midika ara-bakiteny hoe "Ary niantso Izy" na "Boky Ary niantso Izy", izany hoe Adriamanitra niantso.

Sokajin' ny boky

hanova

Ao amin' ny Tanakh (Baiboly hebreo) dia mandrafitra ny sokajy voalohany atao hoe Tôrah ny Sefer Vayikra, fa ao amin' ny Baiboly kristiana kosa dia a nisan' ny Pentateoka ny Bokin' ny Levitikosy na Levitika.

Firafitry ny boky

hanova

Azo zaraina telo ny Bokin' ny Levitikosy araka ny karazan-dalàna andidiany.

Ny amin' ny fanaovana sorona sy fanatitra

hanova

Miresaka momba ny karazana fanatitra ny fizaràna voalohany (Lev. 1-7): ny fanatitra dorana, ny fanatitry ny vokatry ny tany, ny fanati-pankasitrahana, ary ny fanatitra noho ny ota.

Ny fanokanana mpisorona

hanova

Ity fizaràna ity (Lev. 8-10) dia mitantara ny nanokanana an' i Aarôna sy ny zanany ho amin' ny asam-pisoronana, miresaka ny amin' ny fisoronana voalohany nataony, ny nanasaziana an' i Nadaba sy Abiho tamin' ny nanaovany fanatitra tsy ara-dalàna, ary miresaka antsipiriany maro momba ny mpisorona ilay boky.

Ny lalànan' ny fahadiovana

hanova

Miresaka momba ny fahadiovana ny fizaràna fahatelo (Lev. 10-16), dia ny fahadiovan' ny sakafo, ny fahadiovan' ny vehivavy, ny habokana sy ny aretina hafa mitovitovy aminy, ary ny andro fanadiovana lehibe.

Ny lalànan' ny fahamasinana

hanova

Momba ny lalàna mifehy ny vahoaka sy ny lalàna mikasika ny mpisorona ary ny amin' ny andro firavoravoana ity fizaràna ity (Lev. 17-18).

Toromarika sy lalàna isankarazany

hanova

Miresaka ny amin' ny lalàna isan-karazany mifehy ny fanadiovana, ary ny momba ny fahotana amin' ny fanoherana ny Lalàna ny fizaràna farany (Lev. 17-23).

Jereo koa

hanova