Ny Bokin' i Zefania na Bokin' i Sôfônia dia boky ao amin’ ny Tanakh (Baiboly hebreo) sy ao amin’ ny Testamenta Taloha ao amin’ny Baiboly kristiana. Io boky io dia mirakitra ny faminanian’ i Zefania na Sôfônia. Nieritreritra ny vahoakan’i Jodà fa amin’ny andro ho avy dia hahatonga azy ireo ho firenana matanjaka Andriamanitra ka ho afaka mandresy ireo fahavalony sy hampanjaka ny fahamarinana sy ny fiadanana. Diso anefa ny fiheverany, fa hosazin’ Andriamanitra ny vahoakan’ i Jodà sy ny firenena rehetra izay tsy nanaja azy. Izany no andro fitsarana, andron’ i Iahveh. Ny hany fomba hanafahana an’ i Joda dia ny fanajana an’ Andriamanitra sy ny fivavahana aminy irery ihany.

Ny mpaminany Zefania, taonjato faha-17

Isan' ireo atao hoe mpaminany madinika roa ambin'ny folo ao amin' ny sokajy Bokin' ny mpaminany amin' ny Baiboly kristiana i Zefania fa ao amin' ny Nevi'im kosa izy ao amin' ny Tanakh.

Anaran' ny boky

hanova

Amin' ny teny hebreo dia atao hoe ספר צְפַנְיָה / Sefer Tsĕphanyāh ny Bokin' i Zefania. Ao amin' ny Septoajinta amin'ny teny grika izy dia atao hoe Σοφονίας Θʹ / IX Sofonías (ny teta Θʹ dia manambara ny maha mpaminany madinika laharana fahasivy azy).

Ny fanoratana ny boky

hanova

I Zefania na Sôfônia dia naminany tamin’ny andron’ i Josia (640-609 tal. J.K.), mpanjakan’ i Jodà. Nanohitra ny fomban’ ny firenena vahiny sy ny fivavahana amin’ny andriamani-tsy izy ny mpaminany. Nanakiana ireo mpitondra fanjakana koa izy. Ny toriteny nataony dia niseho tamin’ny taona 640-630 tal. J.K., taloha kelin’ny fotoana niasan’ i Jeremia. Teo ambany fanaraha-mason’i Asiria i Joda tamin’ny fotoan’ny mpanjaka tsy nivavaka, dia i Manase sy i Amona. Nihanalemy anefa i Asiria ka nisy ny tsirim-panantenana taty aoriana. Tamin'izany no nivoahan'ny faminanian' i Zefania.

Fizaràn’ny boky

hanova

Azo zaraina telo ny boky:

Ny Andron'i Iahveh : androm-pamaizana (1.2 – 2.3)

hanova
  • Ho faizina noho ny ratsy nataony ny firenena amin’ny Andron'i Iahveh (1.1 – 1.18)
  • Fampibebahana ny olona alohan’ny loza (2.1 – 2.3)

Ny fitsarana ny firenenan rehetra (2.4 – 3.8)

hanova
  • Fitsarana an’ireo firenena fahavalon’i Israely (2.4 – 2.15)
  • Ny faharavan’i Jerosalema (3.1 – 3.8)

Ny fampanantenana ho an’ny firenena rehetra (3.9 – 3.20)

hanova
  • Ho faizina ka hibebaka hanompo an’Andriamanitra ny firenena rehetra (3.4 – 3.13)
  • Hiram-pifaliana sy fampanantenana fiadanana ho an’i Ziona (3.14 – 3.20)

Jereo koa:

hanova