Epistily faharoa nosoratan' i Joany

Ny Epistily faharoa nosoratan' i Jaona na Epistola faharoa nosoratan' i Joany na Taratasy faharoa nosoratan' i Joany dia boky ao amin' ny Baiboly ao amin' ny Testamenta Vaovao izay anisan' ireo atao hoe epistily. Atao hoe Epistily katôlika io epistily io noho izy tsy natokana ho ana fiangonana iray fa ho an' ny fiangonana sy ny olona rehetra. Ny Epistily faharoan' i Joany dia soratra fohy indrindra ao amin' ny Baiboly kristiana, tsy misy afa-tsy toko iray misy andininy 13 ny ao amin' io epistily io. Tokony ho teo anelanelan' ny taona 90 sy 110 no nanoratana azy.

Ny anaran' ny boky

hanova

Δεύτερη Επιστολή Ιωάννη / Deuterê Epistolê Iôannê no anaran' io epistily io amin' ny teny grika fa Epistula II Ioannis kosa amin' ny teny latina.

Fanoratana ny epistily

hanova

Ny mpanoratra

hanova

Ny lovantsofin' ny Fiangonana dia manao ny epistily telo mitondra ny anaran' i Joany (na Jaona) ho nosoratan' i Joany Evanjelista. Ankehitriny anefa dia maro ny ady hevitra ny amin' ny fahamarinan' izany lovantsofina izany. Misy anefa ny manampahaizana izay milaza fa ny Epistily faharoan' i Joany dia soratr' olona hafa izay mety ho ilay "Loholona"[1] na "Antidahy"[2], atao hoe Joany koa, resahina ao amin' ny Epistily faharoa (2Joa. 1.1) sy ao amin' ny Epistily fahatelo (3Joa. 1.1). Ny ankamaroan' ny mpikaroka dia mihevitra fa ilay Joany Antidahy no nanoratra ny epistily telo amin' ny anaran' i Joany.

Ny anoratana

hanova

Nosoratana ho an' "Itompokovavy voafidy sy ny zanany"[3] (na ho an' ny "Andriambavy voafidy sy ny zanany"[4]) izany epistily izany (2Joa. 1.1). Ny manampahaizana dia miray hevitra fa tsy vehivavy izany fa fiangonana iray, ka mety iray amin' ireo fiangonana tany Azia Minora izany.

Famintinana

hanova

Ny mpanoratra dia mamerina ny hevi-dehibe voalaza ao amin' ny Epistily voalohan' i Joany, dia ny didim-pitiavana, ny firaisana amin' Andriamanitra, nefa ambarany amin' ny fomba fohifohy kokoa izany (2Joa. 1.4-9), sy ampiany fampianarana ny hoe: "Raha misy olona mankeo aminareo ka tsy mitondra izao fampianarana izao, aza mampiantrano azy na miarahaba azy akory". Izany olona izany dia ilay "mpamitaka sy antikristy" (2Joa. 1.7), ka izay olona mampandroso azy an-trano dia "miombona amin' ny ratsy ataony" (2Joa. 1.11).

Jereo koa

hanova

Loharano sy fanamarihana

hanova
  1. Voambolana: "loholona" ny ao amin' ny Baiboly prôtestanta amin' ny teny malagasy.
  2. Voambolana: "Antidahy" ny ao amin' ny Baiboly katôlika amin' ny teny malagasy.
  3. Voambolana: "itompokovavy" ny ao amin' ny Baiboly prôtestanta amin' ny teny malagasy.
  4. Voambolana: "Andriambavy" ny ao amin' ny Baiboly katôlika amin' ny teny malagasy.