Sola scriptura

Ny andian-teny latina hoe Sola scriptura, izay midika hoe "amin'ny alalan'ny soratra irery" sady adikan'ny teôlôjiana prôtestanta miteny malagasy amin'ny hoe "Soratra Masina irery ihany" dia enti-manondro ilay ainga fototra prôtestanta izay milaza fa ny Baiboly no fahefana fara tampony sady tokana tsy maintsy ankatoavin'ny Kristiana sy ny Fiangonana amin'ny finoany sy ny fiainana maha Kristiana azy. Misy dimy ireo andian-teny manomboka amin'ny teny hoe Sola ka iray amin'izany ny "Sola scriptura" (vakio hoe: Sôla skriptora").

Araka io ainga fototra io dia ny Baiboly no mirakitra ny tenin' Andriamanitra ka izy irery ihany no manana fahefana teôlôjika sady mpanoro lalana ho an'ny finoana sy ny fiainana. Izany no fintinina amin'ny hoe "ny Soratra Masina irery ihany". Ny toriteny ataon'ny mpanao raharaham-piangonana voaofana, indrindra voaofan'ny Fanahy Masina, no manazava izany Soratra Masina izany. Amin'ny alalan'ny fijoroana ho vavolombelona ampitainy no amaritany fitsipi-piainana izay ahatakarana sy iasan'ny andraikitry ny tsirairay. Ny Baiboly resahina eto dia ny Baiboly prôtestanta izay tsy ahitana ireo boky ataon'ny Katôlika sy ny Ôrtôdôksa hoe deoterôkanônika.

Jereo koaModifier