Fanasan' ny Tompo

(tonga teto avy amin'ny Fanasan'ny Tompo)

Ny Fanasan' ny Tompo dia fomba manana ny maha izy azy ao amin' ny fivavahana kristiana izay anamasinan' ny mpanao raharaham-piangonana (pastora sns.) ny mofo ("tenan' i Jesoa") sy ny divay ("ran' i Jesoa") ary isotroana sy ihinanan' ny mpivavaka izany araka ny nandidian' i Jesoa Kristy tamin' ny niarahany misakafo farany tamin' ireo mpianany manao hoe: "Izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy". Ny Prôtestanta malagasy no mampiasa io andrian-teny hoe "fanasan' ny Tompo" io, ka mitovitovy votoantin-javatra tondroina amin' ny teny hoe Eokaristia izay ampiasain' ny Katôlika malagasy. Sakramenta faharoa manampy ny batisa ny fanasan' ny Tompo.

Jereo koa

hanova