Hanokatra ny renilisitra

Ny Fanasan'ny Tompo dia fomba manana ny maha izy azy ao amin'ny fivavahana kristiana izay anamasinan'ny mpanao raharaham-piangonana (pastora sns.) ny mofo sy ny divay ary isotroana sy ihinanan'ny mpivavaka izany araka ny nandidian'i Jesosy Kristy tamin'ny niarahany misakafo farany tamin'ireo mpianany manao hoe: "Izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy". Ny Protestanta no mampiasa io andrian-teny io ka mitovy votoantin-javatra zavatra tondroina amin'ny teny hoe Eokaristia izay ampiasain'ny Katolika.