Ny faminaniana dia teny na soratra vokatry ny fanilovana (na tsindrimandry) azon' ny olona iray amin' ny alalan' ny fanambaràna avy amin' Andriamanitra. Ny faminaniana dia mety momba ny lasa na ny ankehitriny na ny hoavy. Raha maminany ny mpaminany dia miteny na manoratra ny zavatra tian' Andriamanitra hampahalalaina ny olona, mba hahasoa azy na hahasoa ny hafa. Tsy ny mpaminany ihany no afaka maminany. Ny olona iray dia afaka mandray faminaniana na fanambaràna ho an' ny fiainany manokana. Mety hitsikera ny zava-dratsy misy eo amin' ny fiarahamonina sy ny fivavahana ary ny fitondram-panjakana mba hanarenana izany ny faminaniana.

Jereo koa

hanova