Ny andian-teny latina hoe Solus Christus, izay midika ara-bakiteny hoe "Kristy irery", dia manambara fa ny famonjena ny fanahin'ny olombelona dia tsy maitsy mandalo amin'i Kristy mivantana sy amin'ny alalany irery ihany. Adika amin'ny teny malagasy hoe "Kristy irery ihany" na "Jesosy irery ihany" io andian-teny io. Izany dia midika fa i Jesosy Kristy no hany mpanelanelana fa tsy ny mpitondra fivavahana. Ity ainga fototra ity, izay mampiavaka manokana ny protestantisma dia isan'ireo andian-teny filamatra dimy manomboka amin'ny teny hoe Sola izay andrin'ny soteriolojia protestanta. Azo soratana hoe Solo Christo izay mlidika hoe "amin'ny alalan'i Kristy irery" io andrian-teny io.

Tsy mitovy amin'ny lahateny mahazatra ny toritenin'i Lotera izay tsy miakina amin'ny foto-pampianarana sy ny lovantsofina na lovam-pinoan'ny Fiangonana katolika tao Roma. Mihevitra i Lotera fa ao amin'ny Baiboly no misy ny foto-pivoasana ao amn'ny Filazantsara (na Evajely) sy ny Epistily (na Taratasy) momba an'i Jesosy Kristy, indrindra ao amin'ny Epistily ho an'ny Romana; ho an'ny Protestanta miorina amin'ny Solus Christus, izany dia mifandray amin'ireo fanambaràna lehibe ao amin'ny Fanekem-pinoana apostolika sy ny fanekem-pinoana hafa rehetra noraisin'ny ankamaroan'ny protestanta toy ny Fanekem-pinoana aogostana. Ny hoe Solus Christus dia manambara fa ny famonjena ny fanahin'ny olombelona dia tsy amin'ny alalan'ny fanelanelanan'ny andrim-pivavahana (latina: institutio) na ny olona masina na ny sisan-javatra navelan'ny maty (latina: reliquiae).

Jereo koaHanova