Epistily nosoratan'i Jakoba

Ny Epistily nosoratan'i Jakoba na Epistola nosoratan'i Masindahy Jakoba na Taratasy nosoratan'i Masindahy Jakoba dia boky ao amin'ny Testamenta Vaovao ao amin'ny Baiboly kristiana izay isan'ireo atao hoe epistily. Mitonon-tena ho i Jakoba ny mpanoratra azy ary nosoratany "ho an'ny foko roa ambin'ny folo" izany. Isan'ireo atao hoe Epistily katolika io epistily io noho izy tsy natokana ho ana fiangonana iray fa ho an'ny fiangonana sy ny olona rehetra. Tokony ho teo anelanelan'ny taona 49 sy 132 no nanoratana azy. Tamin'ny taonjato faha-2 vao nekena ho isan'ny kanonan'ny Baiboly kristiana tanteraka ny Epistilin'i Jakoba na dia efa nampiasain'ny ankamaroan'ny fiangonana kristiana ankapobeny aza izy talohan'izany fotoana izany.

Ny anaran'ny bokyHanova

Επιστολή Ιακώβου / Epistolê Iakôbou no anaran'io epistily io amin'ny teny grika fa Epistula Iacobi kosa amin'ny teny latina.

Fanoratana ny epistilyHanova

Ny mpanoratraHanova

I Jakoba Ilay Marina sa i Jakoba Zokiny sa olon-kafa?

Ny mpanoratra ity taratasy ity dia milaza ny tenany ho i "Jakoba, mpanompon'Andriamanitra sy ny Tompo Jesosy Kristy". Amin'ny ankapobeny dia heverina ho ilay "rahalahin'i Jesosy"[1] izy io, izay nanana ny anjara toerany manokana tao amin'ny fiangonan'i Jerosalema[2], izay nanokanana azy amin'ny fanambaràna ny Teny tamin'ny Jiosy.

Ny lovantsofin'ny Fiangonana dia manao an'i Jakoba Zandriny ho nanoratra ity epistily ity. Amin'ny mpanaraka ny lovantsofina dia tsy manalasala ny fiaviana jiosin'ny mpanoratra: ataony hoe "sinagoga" ny fiangonana, sady ampahatsiahiviny sady ataony ohatra i Joba sy i Abrahama ary i Rahaba, ampiasainy matetika ny soratry ny Testamenta Taloha. Ny ankamaroan'ny manampahaizana ankehitriny dia miady hevitra ny amin'ny fahamarinan'izany lovantsofina izany. Ny sasany amin'ny mpikaroka dia mihevitra fa Grika kristiana mahalala ny epistilin'i Paoly sy ny epistilin'i Petera no nanoratra io taratasy io.

Ny Epistilin'i Jakoba no voalohany amin'ireo epistily katolika izay tsy nosoratana ho an'ny fiangonana na olona voantondro manokana fa ho an'ny Fiangonana iray manontolo, indrindra ny Jiosy niova finoana ho Kristiana. Miantefa amin'ny "foko roa ambin'ny folon'ny vahoakan'Andriamanitra any am-pielezana" ny taratasy, dia "foko" entiny ilazana ny Kristiana, izay azo ampitahaina amin'ny vahoakan'Andriamanitra ao amin'ny Fanekem-pihavanana taloha nahitana ny fokon'i Israely roa ambin'ny folo.

Fotoana nanoratanaHanova

Mety teo anelanelan'ny faramparan'ny taonjato voalohany sy ny fiandohan'ny taonjato faha-2 no nanoratana ny Epistilin'i Jakoba, teo anelanelan'ny taona 49 sy 132.

Fomba fanoratraHanova

Ny Epistilin'i Jakoba dia fitambaran-toromarika sy fananarana ary famporisihana momba ny fitondrantena izay milahatra nefa tsy misy fifanohizana mazava, sady sahala amin'ny fomba fanoratra ao amin'ny Bokin'ny Ekleziastika sy ny bokim-pahendrena apokrifa jiosy hafa no nanoratana azy. Mitovitovy amin'ny fomba fanoratra ao amin'ny Bokin'ny Ohabolana ny Epistilin'i Jakoba.

FamintinanaHanova

Manolotra fampianarana sy fampiharana ny fivavahana kristiana eo amin'ny fiainana andavanandro io epistily io. Ny Kristiana dia entaniny mba hikatsaka sy hifidy ny faharetana, izay "fahendrena avy any ambony" (Jak. 3.17), ny fanetren-tena sy ny "fivavaky ny finoana" (Jak. 5.15). Ilaina izany satria ny harem-be sy ny fiteny feno fireharehana ary ny fialonana sy fifampiandaniana (Jak. 3.14) dia mitondra mankany amin'ny faharatsiana. Ny finoana kristiana dia ahafahan'ny Kristiana manohitra ny fakam-panahy na dia izay farany mafy aza. Nefa izany finoana izany dia tokony hosedraina tsy ankijanona, satria ny finoana tsy misy asa dia maty finoana maty (Jak. 2.17).

Ny maha zava-dehibe io taratasy io dia izy mifantoka amin'ny zavatra azo ampiharina amin'ny fiainanana avy hatrany sady tsy very lanja amin'ny fotoana rehetra ny fananarany.

Jereo koaHanova

Loharano sy fanamarihanaHanova

  1. Jereo ny Matio 13.55
  2. Jereo Galatiana 2.9 sy Asan'ny Apostoly 15.13-21.