Tetiandro hebreo

Ny Tetiandro hebreo dia tetiandro ampiasaina ao amin'ny fivavahana jiosy sy ny Fanjakan'i Israely ankehitriny. Tetiandro manaraka ny fihodin'ny Volana sy ny Masoandro ny tetiandro hebreo, ka ny iray volana dia miovaova ho 29 na 30 andro. Misy iray volana fanampiny izay asisika isaky ny telo taona satria tokony ho feno ny tsingerim-potoana 19 taona atao hoe Tsingerin'i Metona[1]. Avy amin'io tetiandro io no nahazoana ny Tetiandro jiosy izay ampiasain'ny Fanjakana Israeliana.

Tetiandro jiosy maneho ny volana Adara II tanelanelan'ny taona 1927 sy 1948.

Ny totalin'ny andro ao anatin'ny taona iray dia mety ho 353, 354 na 355 (raha tsy misy iray volana fanampiny, faha-13). Marihina fa ny salan'ny taona manaraka ny fihodin'ny Masoandro dia maharitra 365 andro sy 1/4 eo ho eo.

Ny fizaràm-potoana ao amin'ny tetiandro hebreoHanova

Ny andro iray dia manomboka amin'ny filentehan'ny Masoandro. Ny herinandro dia manomboka amin'ny Alahady ary mifarana amin'ny Asabotsy. Ny iray volana (hebreo: חודש / hodesh) dia manomboka amin'ny andro ahatsinanan'ny Volana. Ny taona iray dia misy 12 volana nefa isaky ny telo taona dia misy 13 volana.

Ny anaran'ny androHanova

Misy fito andro ny ao anatin'ny iray herinandro (hebreo: / shavu'a) amin'ny tetiandro hebreo. Ny andro hebreo iray dia manomboka amin'ny filentehan'ny Masoandro izay iafaran'ny andro eo alohany fa tsy amin'ny misasak'alina. Tsy manana ny anarany manokana ny andro tsirairay fa antsoina amin'ny laharany ka ny mifanandrify amin'ny Alahady no andro voalohany ary ny mifanandrify amin'ny Asabotsy no andro fahafito. Ireto avy ireo anaran'andro na laharan'andro ao amin'ny herinandro ireo:

 1. Yom Rishon / יום ראשון‬ izay midika hoe "andro voalohany" (Alahady)
 2. Yom Sheni / יום שני‬ izay midika hoe "andro faharoa" (Alatsinainy)
 3. Yom Shlishi / יום שלישי‬ izay midika hoe "andro fahatelo" (Talata)
 4. Yom Reviʻi / יום רביעי‬ izay midika hoe "andro fahefatra" (Alarobia)
 5. Yom Khamishi / יום חמישי‬ izay midika hoe "andro fahadimy" (Alakamisy)
 6. Yom Shishi / יום ששי‬ izay midika hoe "andro fahenina" (Zoma)
 7. Yom Shabbat / יום שבת‬ izay midika hoe "andro fitsaharana" (Asabotsy).

Ny Yom Shabbat (יום שבת‬ ) dia azo hafohezina hoe Shabbat (שבת) fotsiny na halavaina hoe Yom Shabbat Kodesh (יום שבת קודש‬) izay midika hoe "andro fitsaharana masina".

Ny anaram-bolanaHanova

Ny anaram-bolana talohan'ny FahababoanaHanova

Ao amin'ny Baiboly dia voalaza fa ny taona iray misy 12 volana araka ny hita ao amin'ny Boky voalohan'ny Mpanjaka sy ny Boky voalohan'ny Tantara (1Mpan. 4.7 sy 1Tant. 27.1-15) ary ny soratra ao amin'ny Genesisy dia hoatry ny milaza fa ny volana tsirairay dia misy 30 andro (Gen. 7.11; 8.3-4; 8.13-14). Hafa ny anaram-bolana nampiasain'ny Hebreo talohan'ny fahababoana fa tsy mitovy amin'ny ampiasaina amin'izao fotoana izao. Amin'ny ankapobeny dia ny laharan'ny volana ao amin'ny taona no natao anaran'ny volana.

Misy anaram-bolana vitsy izay voalaza ao amin'ny Baiboly, dia ireo nogasina hoe Abiba (hebreo: אביב / Aviv na Abib), Ziva (hebreo: זיו / Ziv), Etanima (hebreo: אֵתָנִים / Ethanim) ary Bola (hebreo: / Bul). Ny Abiba (Aviv) dia volana voalohany, ny Ziva (Ziv) no faharoa, ny Etanima (Ethanim) no fahafito, ny Bola (Bul) no fahavalo. Heverina ho avy amin'ny anaram-bolana kananita izy ireo. Ny volana Aviv (midika ara-bakiteny hoe "lohataona") dia voaresaka ao amin'ny Bokin'ny Eksodosy sy ny Bokin'ny Deoteronomia (Eks. 12.2; 13.4; 23.15; 34.18; Deo. 16.1). Ny volana Ziv (midika ara-bakiteny hoe "fahazavana") dia voaresaka ao amin'ny Boky voalohan'ny Mpanjaka (1Mpan. 6.1; 6.37). Ny volana Ethanim (midika ara-bakiteny hoe "mahery", endrika milaza maro) dia voaresaka ao amin'ny Boky voalohan'ny Mpanjaka (1Mpan. 8.2). Ny volana Bul dia voaresaka ao amin'ny Boky voalohan'ny Mpanjaka (1Mpan. 6.38).

Ny anaram-bolana taorian'ny FahababoanaHanova

Ireto avy ny anaran'ny volana ao anatin'ny taona iray taorian'ny fahababoana izay heverina fa avy amin'ny anaram-bolana babiloniana:

 1. Tishri (hebreo: תשרי) manitsaka ny volana Septambra sy Oktobra (30 andro);
 2. Heshvan (hebreo: חשון) manitsaka ny volana Oktobra sy Novambra (29 na 30 andro);
 3. Kislev (hebreo: כסלו) manitsaka ny volana Novambra sy Desambra (30 andro);
 4. Tevet (hebreo: טבת) manitsaka ny volana Desambra sy Janoary (29 andro);
 5. Shevat (hebreo: שבט) manitsaka ny volana Janoary sy Febroary (30 andro);
 6. Adar (hebreo: אדר א) manitsaka ny volana Febroary sy Marsa (29 andro);
 7. Nisan (hebreo: ניסן) manitsaka ny volana Marsa sy Avrily (30 andro);
 8. Iyar (hebreo: איר) manitsaka ny volana Avrily sy May (29 andro);
 9. Sivan (hebreo: סיון) manitsaka ny volana Mey sy Jona (30 andro);
 10. Tammuz (hebreo:תמוז) manitsaka ny volana Jona sy Jolay (29 andro);
 11. Av (hebreo: אב) manitsaka ny volana Jolay sy Aogositra (30 andro);
 12. Elul (hebreo: אלול) manitsaka ny volana Aogositra sy Septambra (29 andro).

Ao amin'ny Baiboly dia ny volana Nisana (Nisan) no voalohany ary ny Adara (Adar) no faha-12. Toy izao ny filaharan'ny volana ao anatin'ny taona:

 1. Nisan
 2. Iyar
 3. Sivan
 4. Tammuz
 5. Av
 6. Elul
 7. Tishri
 8. Heshvan
 9. Kislev
 10. Tevet
 11. Shevat
 12. Adar

Raha ilaina ny hanampy iray volana dia ampiana Adar I (hebreo: 'אֲדָר ב / Adar Alep) izay apetraka ao aorian'ny Shevat ny Adar II (hebreo: 'אֲדָר ב / Adar Bet). Ny Adar I izany dia volana faha-13 (30 andro).

Anaram-bolana babiloniana sy hebreoHanova

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Babiloniana Nisanu Ayaru Simanu Dumuzu Abu Ululu Tashritu Arakhsamna Kislimu Tebetu Shabatu Adaru
Hebreo Nisan Iyar na Iyyar Sivan na Siwan Tammuz na Tamuz Av na Ab Elul Tishri Heshvan na Markheshvan Kislev na Kislew Tevet na Tebet Shevat na Shebat Adar

Ny fety jiosy araka ny tetiandro hebreoHanova

Maromaro ireo andro ankalazain'ny Jiosy ka ny sasany efa natao araka ny voasoratra ao amin'y Tanakh fa ny sisa niforona taty aoriana. Ireto avy ireo fety jiosy ankalazaina isan-taona:

 • Ny Rosh ha-Shana (hebreo: רֹאשׁ הַשָּׁנָה "fiantombohan'ny taona" na יוֹם תְּרוּעָה‬ /Yom Teruah "androm-piantsoana"); ankalazana ny taom-baovao ivelan'ny fivavahana; ankalazaina amin'ny 1 sy 2 Tishri (ny taom-baovaom-pivavahana dia ny 1 Nisan);
 • Ny Yom Kippur (hebreo: יוֹם כִּיפּוּר‬ na יום הכיפורים / Yom ha-Kippurim "andron'ny famelan-keloka") anaovana fifadian-kanina sy vavaka be; tanterahina amin'ny 10 Tishri;
 • Ny Sukkot (hebreo: חַג הַסֻּכּוֹת / Hag ha-Sukkot "fetin'ny trano lay" na "fetin'ny tabernakely"); ahatsiarovana an-kafaliana ny nanampian'Andriamanitra ny Zanak'i Isiraely tamin'ny nivoahany avy any Ejipta sy iravoravoana amin'ny fahataperan'ny tsingerin'ny fotoam-pambolena amin'ny taona; ankalazaina manomboka amin'y 15 hatramin'ny 21 (na 22) Tishri;
 • Ny Shemini Atseret (hebreo:שְׁמִינִי עֲצֶרֶת‬ "valo andro fivoriana" na יּוֹם הַשְּׁמִינִי עֲצֶרֶת / Yom ha-Shemini Atseret "fetim-pamaranana amin'ny faha-valo andro"); anombohan'ny fotoana irotsahan'ny rononorana ao Israely; ankalazaina amin'ny 22 Tishri;
 • Ny Simkhat Torah (hebreo: שמחת תורה / "hafalian'ny Lalàna"); ankalazana ny Torah ("Lalàna") ka itondrana am-pilaharana ny horonam-boky mirakitra azy; tanterahina amin'ny 22 sy 23 Tishri;
 • Ny Khanukka (hebreo: חג החנוכה / Hag ha-Khanukka "fetin'ny fanorenana"); ahatsiarovana ny fitokanana indray ny alitara fanaovam-panatira ao amin'ny Tempoly faharoa ao Jerosalema, tamin'ny fiverenana amin'ny fanompoam-pivavahana jiosy, telo taona taorian'ny nandraran'i Antiokosy IV (Seleokida) an'izany.
 • manomboka amin'ny 25 Kislev hatramin'ny 2 Tevet;
 • Ny Tu bi-Shevat (hebreo: ט"ו בִּשְׁבָט na חֲמִשָּׁה עָשָׂר בִּשְׁבָט / "dimy ambin'ny folo andron'ny Shevat"); taom-baovaon'ny hazo; ankalazaina amin'ny 15 Shevat;
 • Ny Purim (hebreo: פּוּרִים / He-Purim); ahatsiarivana ny nanavotan'i Estera ny Jiosy tamin'ny fanenjehan'i Hamana; ankalazaina amin'ny 14 (sy 15) Adar;
 • Ny Pesakh (hebreo: פֶּסַח) io no Paska jiosy; ahatsiarovana ny nandalovan'ny fahafatesana eny ambonin'ny tranon'ireo Jiosy tany Ejipta ka tsy nahafaty ny voalohan-terany sady ahatsiarovana koa ny fivoahan'ny razany avy tamin'ny fanandevozana tany Ejipta; ankalazina manomboka amin'ny 15 hatramin'ny 22 Nisan;
 • Ny Yom ha-Shoah (hebreo: יום השואה "andron'ny Shoa"); ahatsiarovana ny fandripahana Jiosy nataon'ny fitondran'i Hitler; ankalazaina amin'ny 28 Nisan izany;
 • Ny Yom haTsikaron (hebreo: יוֹם הַזִּכָּרוֹן‬ "andro fahatsiarovana"); ahatsiarovana ireo miaramila Israeliana matin'ny ady sy ny asa fampihorohoroana; ankalazaina amin'ny 4 Iyyar;
 • Ny Yom haAtzma’ut (hebreo: יום העצמאות "andron'ny fahaleovan-tena"); ahatsiarovana ny fiforonan'ny Fanjakana Israeliana; ankalazaina amin'ny 5 Iyyar;
 • Ny Lag baOmer (hebreo: לַ״ג בָּעוֹמֶר‎‎ "telo amby telopolo andro ao amin'ny omera") ankalazaina amin'ny 18 Iyyar;
 • Ny Yom Yerushalayim (hebreo: יום ירושלים "andron'i Jerosalema"); ahatsiarovana ny fanafahana sy ny nahazoan'ny tafika israeliana an'i Jerosalema tamin'ny taona 7 Jona 1967 (28 Iyyar taona 5727) amin'ny 28 Iyyar;
 • Ny Shavuot (hebreo: שבועות "herinandro") ankalazana ny fijinjana ny varimbazaha sy ahatsiarovana ny nanomezan'Andriamanitra ny Torah tany an-tendrombohitra Sinay; ankalazaina amin'ny 6 Sivan.

Jereo koa:Hanova

Rohy ivelanyHanova

Loharano sy fanamarihanaHanova

 1. I Metona dia filozofa grika velona tamin'ny taonjato faha-5.