Apôkrifan' ny Testamenta Vaovao

Ny apôkrifan' ny Testamenta Vaovao dia soratra nataon' ny Kristiana, izay mitantara an' i Jesoa sy ny fampianarany, ny toetran' Andriamanitra, na ny fampianaran' ireo Apôstôly sy ny fiainan' izy ireo. Ny sasany amin' ireo soratra ireo dia nanaovan' ny Kristiana tonon-tsiahy, nefa nanomboka tamin' ny taonjato faha-5 dia nisy ny fifanarahan' ny maro izay nametra ny Testamenta Vaovao ho boky kanônika 27. Amin' ny Fiangonana katôlika rômana sy ny Fiangonana ôrtôdôksa ary ny ireo Fiangonana prôtestanta amin' ny ankapobeny dia tsy isan' ny Baiboly ireo boky apôkrifa amin' ny Testamenta Vaovao ireo.

Ny boky voasokajy ho apôkrifan' ny Testamenta Vaovao hanova

Apôkalipsy apôkrifa hanova

Asa hanova

Epistily apôkrifa hanova

Evanjely apôkrifa hanova

Evanjelin' ny Jiosy kristiana hanova

Evanjelin' ny Fahazazana hanova

Evanjely tsy kanônika hafa hanova

Evanjely mirakitra ny tenin' i Jesoa hanova

Evanjelin' ny fijalian' i Jesoa hanova

Lahatsoratra gnôstika hanova

Resaka nifanaovana tamin' i Jesoa hanova

Lahatsoratra ankapobeny momba an' i Jesoa hanova

Lahatsoratra setiana momba an' i Jesoa hanova

Kisarisary momba ny ritoaly hanova

Anjaran' i Maria hanova

Soratra hafa tsy voasokajy hanova

Ampaham-boky hanova

Soratra very hanova

Saika natao ho isan' ny kanôna hanova

Jereo koa hanova