Apôkrifan' ny Testamenta Vaovao

Ny apôkrifan' ny Testamenta Vaovao dia soratra nataon' ny Kristiana izay mitantara an' i Jesoa sy ny fampianarany, ny toetran' Andriamanitra, na ny fampianaran' ireo apôstôly sy ny fiainan' izy ireo. Ny sasany amin' ireo soratra ireo dia nanaovan' ny Kristiana tonon-tsiahy, nefa nanomboka tamin' ny taonjato faha-5 dia nisy ny fifanarahan' ny maro izay nametra ny Testamenta Vaovao ho boky kanônika 27. Amin' ny Fiangonana katôlika rômana sy ny Fiangonana ôrtôdôksa ary ny ireo Fiangonana prôtestanta amin' ny ankapobeny dia tsy isan' ny Baiboly ireo boky apôkrifa amin' ny Testamenta Vaovao ireo.

Ireo boky voasokajy ho apôkrifan' ny Testamenta VaovaoHanova

Apôkalipsy apôkrifaHanova

AsaHanova

Epistily apôkrifaHanova

Evanjely apôkrifaHanova

Evanjelin' ny Jiosy kristianaHanova

Evanjelin' ny FahazazanaHanova

Evanjely tsy kanônika hafaHanova

Evanjely mirakitra ny tenin' i JesoaHanova

Evanjelin' ny fijalian' i JesoaHanova

Lahatsoratra gnôstikaHanova

Resaka nifanaovana tamin' i JesoaHanova

Lahatsoratra ankapobeny momba an' i JesoaHanova

Lahatsoratra setiana momba an' i JesoaHanova

Kisarisary momba ny ritoalyHanova

Anjaran' i MariaHanova

Soratra hafa tsy voasokajyHanova

Ampaham-bokyHanova

Soratra veryHanova

Saika natao ho isan' ny kanônaHanova

Jereo koaHanova