Filazantsaran' i Petera

(tonga teto avy amin'ny Filazantsaran'i Petera)

Ny Filazantsaran' i Petera na Evanjelin' i Piera dia evanjely apôkrifa iray karazana amin' ireo Filazantsara sinôptika izay to kony ho voasoratra taorian' ny fisasahan' ny taonjato faha-2. Io no hany evanjely mitantara amin' ny antsipiriany kokoa ny nivoahan' i Jesoa avy tao am-pasana tamin' ny nitsanganany tamin' ny maty. Tao Akhimîm ao Ejipta no nahitana ny ampahany amin' io evanjely io. Ahitana fitantarana izay anaovan' i Petera "izaho" ny tenany io ampahan-dahatsoratra io. Miresaka momba ny fitsarana an' i Jesoa sy ny fanomboana azy tamin' ny hazo fijaliana ary ny fitsanganany tamin' ny maty izy.

Votoatiny

hanova

Anterina mafy ao amin' io filazantsara io ny helok' i Herôda (izay voalaza ao fa mpanjaka) sy ny an' ny Jiosy miohatra amin' ny an' i Pilato sy ny Rômana: ilay ampahan-dahatsoratra dia manomboka amin' ny fandavan' i Herôda sy ny Jiosy hanasa tanana tahaka an' i Pilato, alohan' ny hanamelohana an' i Jesoa. Taorian' ny fiaingan' i Pilato dia namoaka didim-pitsarana koa i Herôda. Taorian' ny fanomboana an' i Jesoa miaraka amin' ny jiolahy roa, ny vatan' i Jesoa dia napetraka tao amin' ny fasan' i Jôsefa avy any Arimatea izay voahidy tateraka sady nambenana miaramila rômana araka ny fangatahan' ny manam-pahefana jiosy, fa ny mpianatr' i Jesoa izay noroahina kosa dia namitsaka. Vavolombelon' ny fitsanganan' i Jesoa ho velona ny miaramila. Nentina zava-mananaina miendrika anjely goavambe i Jesoa nefa nihoaran' ilay nitsangan-ko velona izy ireo. Nihazakazaka ny miaramila mpiambina hampandre an' i Pilato. Nanambara ny fitsanganan-ko velon' i Jesoa tamin' i Maria Magdalena sy tamin' ny namany tonga hamangy ny fasana kosa ny zava-mananaina fahatelo.

Ny lahatsoratra dia mifarana amin' ny fankalazana ny andro firavoravoan' ny mofo tsy misy masirasira miaraka amin' ny mpianatr' i Petera sy i Andrea ary i Levy izay ndeha hanjono any Galilea. Izany dia hita ao amin' ny fizaràna izay angamba anomanana ny fitantarana ny fisehoan' i Jesoa voalohany teo amin' izany toerana izany.

Jereo koa

hanova