Kristianisma ortodoksa

Ny Kristianisma ortodoksa dia fiombonan'ny fiangonana kristiana isan'ny tranainy indrindra vokatry ny fivakisan'ny Fiangonana Lehibe voalohany noho ny tsy fitovian-kevitra ara-pitondrana sy ara-teolojia nisy teo amin'ny Fiangonana tatsinana sy ny Fiangonana tandrefana. Ny vakiny faharoa tamin'izany dia ny Fiangonana katolika izay tsy iza fa ny Fiangonana tandrefana tany alohan'ny Reforma protestanta. Mino ny Trinite ny Ortodoksa nefa tsy niombon-kevitra tamin'ny Fiangonana katolika ny amin'ny Fanahy Masina izay inoan'ny Ortodoksa fa mipoitra avy amin'ny Ray ihany fa tsy amin'ny Zanaka koa (jereo: Filioque).

Jereo koa:Hanova