Mpamaritra (fitsipiteny)

Ny mpamaritra dia teny (sokajin-teny) akambana amin' ny anarana ao amin' ny andian-teny na tarika iray mba hilazana ny toetran' ny zavatra tondroina amin' ilay anarana na ny fifandraisany amin' ny zavatra hafa ivelan' ny fitenenana (mpamari-toetra) na ahafahana mampiasa io anarana io (mpamaritra isa, mpamaritra manondro, ny mpamaritra manontany, ny mpamaritra mampifandray, ny mpamaritra tompon-javatra, sns.). Arakaraka ny fiteny dia mety hiovaova endrika ny mpamaritra iray arakaraka ny toetra ara-pitsipiteny ananan' ilay teny ikambanany na ifandraisany ka isan' izany ny fiovana endrika noho ny maha tokana na maro, ny maha lahy na vavy, sns. Afaka ialohavana na arakarahin-teny (na andian-teny) mameno azy ny mpamaritra ka ahazoana ny atao hoe "tarika mpamaritra", ary ireo teny maneno azy ireo no atao hoe "famenon' ny mpamaritra".

Mpamari-toetraHanova

Ny mpamari-toetra dia teny ampiraisina amin' ny anarana na atao entimilaza mba hanambaràna ny toetran' ny zavatra tondroina amin' ilay anarana (olona, biby, zavatra sns) na ny toetran' ny zavatra tondroina amin' ny lazaina. Zana-tsokajin' ny mpamaritra ny mpamari-toetra. Ao amin' ny fehezanteny iray dia afaka misahana ny anjara asan' ny entimilaza ny mpamari-toetra ka mety mila matoanteny andry izany na tsia arakaraka ny fiteny.

Mpamaritra isaHanova

Ny mpamaritra isa dia teny ao amin' ny sokajin' ny mpamaritra izay ampiraisina amin' ny anarana mba hilazana ny isa na ny laharan' ny zavatra lazaina amin'io anarana iraisany io.

Mpamaritra manondroHanova

Ny mpamaritra manondro dia teny kely ao amin' ny sokajin' ny mpamaritra izay enti-mampitodika ny mpihaino any amin ny zavatra lazain' ny teny iraisany na anantitranterana ny fampahatsiahivana izany zavatra lazaina izany. Ampiraisina amin' ny anarana matetika ny mpamaritra manondro nefa arakaraka ny fiteny koa dia mety hampiraisina amin' ny teny ao amin' ny sokajy hafa koa izy.

Mpamaritra manontanyHanova

Ny mpamaritra manontany dia teny ao amin' ny sokajin' ny mpamaritra izay ampiraisina amin' ny anarana mba hoenti-manontany ny mombamomba ilay zavatra tondroina amin' io anarana io. Mitovy lenta amin' ny mpisolo manontany ny fikambanan' ny mpamaritra manontany amin' ny anarana faritany.

Mpamaritra mampifandrayHanova

Ny mpamaritra mampifandray dia teny ao amin' ny sokajin' ny mpamaritra izay misahana ny asa fampifandraisana fehezankevitra. Mitovy lenta amin' ny mpisolo mampifandray ny fikambanan' ny mpamaritra manontany amin' ny anarana faritany.

Mpamaritra tompon-javatraHanova

Ny mpamaritra tompon-javatra dia teny ampiraisina amin' ny anarana mba hilazana ny fifadraisan' ny olona na zavatra tondroin' io anarana io amin' ny olona na zavatra hafa manam-pifandraisana manokana aminy nefa tsy tononina ny anaran' ity farany (fa efa soloan' ilay mpamaritra). Tsy voatery mahakasika ny fananana izany fa mety ho fifandraisam-pifamenoana (ny asa sy mpanatanteraka ny asa, ny asa sy ny iharan'ny asa, ny toetra sy ilay manana io toetra io, ny toerana sy izay hita amin'io toerana io, sns) izay azo naseho ara-pitsipiteny amin' ny alalan' ny anjara asa mifameno (ny mpanao sy ny iharana, ny mpanao sy ny toejavatra, sns). Mifandray akaiky amin' ny mpisolo tompon-javatra ny mpamaritra tompon-javatra.

Jereo koa:Hanova