Mpamaritra manondro

Ny mpamaritra manondro dia teny kely ao amin'ny sokajin'ny mpamaritra izay entin'ny mpiteny mitarika ny eritreritry ny mpihaino na ny masony any amin'ny zavatra lazain'ny teny ikambanan'ilay mpamaritra na anantitranterana ny fampahatsiahivana izany zavatra lazaina izany. Ampiraisina amin'ny anarana matetika ny mpamaritra manondro nefa arakaraka ny fiteny koa dia mety hampiraisina amin'ny teny ao amin'ny sokajy hafa ny mpamaritra manondro. Arakaraka ny fiteny ihany koa dia mety ho andian-teny (tarika) mihitsy no faritan'ny mpamaritra manondro.Jereo koa: Hanova