Ny mpisolo manondro dia teny ao amin' ny sokajin' ny mpisolo izay enti-mampitodika na mampifantoka ny mpihaino any amin' ny zavatra lazaina na efa voalaza na mbola holazaina, nefa tsy tononina ny tena anarany satria tsy ilaina ny hanaovana izany, na satria tsy fantatra na tsy tadidy io anarana io, na tsy manana anarana ilay zavatra tenenina. Mitovy lenta amin' ny andian-teny ahitana ny fikambanan' ny anarana sy ny mpamaritra manondro ny mpisolo manondro.

Indreto ny mpisolo manondro ao amin' ny teny frantsay: ce, ceci, cela, celui, celui-ci, celui-là, celle, celle-ci, celle-là, ceux, ceux-ci, ceux-là. Indreto kosa ny mpisolo mandro ao amin' ny teny anglisy: this, that, these, those. Betsaka ny mpisolo manondro ao amin' ny teny malagasy ka ohatra amin' izany ireto manaraka ireto: io, ity, ireo, ireto, itony, izao, izany.

Jereo koa

hanova