Mpisolo (fitsipiteny)

Ny mpisolo dia teny (sokajin-teny) izay maka ny toeran' ny anarana na ny tarika anarana nefa misy sasany izay afaka maka ny toeran'ny fehezankevitra na fehezanteny iray manontolo koa. Mety misolo ny mpamari-toetra koa izany amin' ny fiteny sasany. Anisan' ny sokajin' ny mpisolo, ohatra: ny mpisolo tena na mpisolo olona, ny mpisolo manondro, ny mpisolo manontany, ny mpisolo mampifandray, ny mpisolo tompon-javatra, ny mpisolo fotoana, ny mpisolo manolotra ary ny mpisolo toerana. Miovaova arakaraka ny fiteny na arakaraka ny fanaovana tsikera amin' ny fiteny iray ny zana-tsokajin' ny mpisolo. Mety miovaova endrika ny mpisolo ka maneho ny filaza isa (tokana na maro sns), ny maha kandahy na maha kambavy sns, arakaraka ny fiteny.

Karazana mpisolo

hanova

Ny mpisolo tena

hanova

Ny mpisolo tena dia teny enti-manondro ireo sokaji-mpandray anjara telo ara-pitsipiteny ao amin' ny fifampiresahana, dia ny miresaka sy ny iresahana ary ny resahina. Indreto ny mpisolo tena ao amin' ny teny frantsay: je, me, moi, tu, te, toi, il, elle, on, le, la, lui, soi, nous, vous, ils, elles, les, leur, eux, en, y. Indreto kosa ny mpisolo tena ao amin' ny teny anglisy: I, me, you, he, him, she, her, it, we, us, they, them.

Ny mpisolo manondro

hanova

Ny mpisolo manondro dia teny enti-mampitodika na mampifantoka ny mpihaino any amin' ny zavatra lazaina na efa voalaza na mbola holazaina, nefa tsy tononina ny tena anarany. Indreto ny mpisolo manondro ao amin' ny teny frantsay: ce, ceci, cela, celui, celui-ci, celui-là, celle, celle-ci, celle-là, ceux, ceux-ci, ceux-là. Indreto kosa ny mpisolo mandro ao amin' ny teny anglisy: this, that, these, those. Betsaka ny mpisolo manondro ao amin' ny teny malagasy ka ohatra amin' izany ireto manaraka ireto: io, ity, ireo, ireto, itony, izao, izany.

Ny mpisolo manontany

hanova

Ny mpisolo manontany dia teny enti-manontany. Indreto misy ohatra amin' ny mpisolo manontany ao amin' ny teny frantsay: qui, quoi. Indreto misy ohatra amin' ny mpisolo manontany ao amin' ny teny anglisy: who, what, whose. Manana mpisolo manontany koa ny teny malagasy: iza, inona, zovy.

Ny mpisolo mampifandray

hanova

Ny mpisolo mampifandray dia mpisolo afaka mampiditra fehezankevitra vaovao miakina. Ny fiteny malagasy dia ahitana ny mpisolo mampifandray izay. Ny teny frantsay dia manana ny hoe qui, que, dont sns. Ny teny anglisy kosa dia ahitana ny hoe who, that, which.

Ny mpisolo tompon-javatra

hanova

Ny mpisolo tompon-javatra dia teny ampiasaina mba tsy hamerenana ny fanononana ny "tompon-javatra" sy ilay "zavatra ananana". Ny teny anglisy dia manana mpisolo tompon-javatra: mine, ours, yours, his, hers, its, theirs. Ny teny frantsay kosa manana ny mien, mienne, miens, miennes, tien, tienne, tiens, tiennes, sien, sienne, siens, siennes, nôtre, nôtres, vôtre, vôtres, leur, leurs. izay matetika ialohavan' ny mpanoritra le, la na les. Ny teny malagasy dia mampiasa ny hoe ahy, antsika, anay, anao, anareo, azy.

Ny mpisolo toerana

hanova

Ny mpisolo toerana dia ampiasaina hanoloana ireo anarana na tarika anarana mitana anjara asa fameno milaza toerana. Ny teny malagasy dia manana ny hoe eto, atý, aroa, ato, arý sns. Ao amin' ny teny frantsay dia heverina ho mpisolo milaza toerana ireto teny manaraka ireto: y, en (tsy manontany) où, d'où, dont (manontany na mampifandray).

Ny mpisolo manolotra

hanova

Ny mpisolo manolotra dia teny enty manolotra ny olona na zavatra iray izay toy ny aseho. Ny teny malagasy, ohatra, dia manana ny hoe indro, Intỳ, indreo.

Jereo koa

hanova