I Samsona na Samsôna dia mpitsara tao Israely tamin'ny andron'ny mpitsara, araka ny Bokin'ny Mpitsara (Mpits. 13-16). שִׁמְשׁוֹן / Shimshôn no fanononana ilay anarana amin'ny teny hebreo. Isan'ireo mpitsara lehibe izy. Nandimby an'i Abdona izy sady nodimbasan'i Ely. I Samsona izay avy amin'ny firenen'i Dana, dia niady tamin'ny Filistina. Namono Filistina arivo tamin'ny taolam-balanoranom-boriky izy. Namadika azy anefa i Dalila olo-tiany tamin'ny nanetezany ireo volony izay itoeran'ny heriny sady nanolorany azy tamin'ireo fahavalony izay nitondra azy ho gadra. Rehefa niverina aminy indray ny heriny, dia narodany ny tempolin'i Dagona Tao an-tanànan'i Gaza, andriamanitry ny Filistina, ka maty niaraka taminy ireo Filistina nanatrika lanonana tao.

I Samsona sy i Dalila, sary nataon'i Jose Etxenagusia, taona 1887.
Narodan'i Samsona ny tempolin'ny andriamanitra Dagôna.

Jereo koa:Hanova

Mpitsara lehibeHanova

Mpitsara madinikaHanova

Mpitsara hafaHanova

Fifandimbiasan'ny mpitsaran'i Israely:Hanova

Otniela - Ehoda - Samgara - Debora (vehivavy) - Gideona - Abimeleka - Tola - Jaira - Jefta - Ibzana - Elona - Abdona - Samsona - Ely - Samoela.