I Jefta na Jiftà na Jefte dia mpitsara tao Israely araka ny Bokin'ny Mpitsara (Mpits. 10.7-12-7). Isan'ireo atao hoe mpitsara lehibe izy. Amin'ny teny hebreo dia tononina hoe יפתח / Yip̄tāḥ io anarana io. I Jaira no mpitsara nodimbasany ary i Ibzana no nandimby azy.

Fodian'i Jeftà, sary nataon'i Giovanni Antonio Pellegrini, taona 1700-1725.
Zanaka vavin'i Jeftà, sary nataon'i Alexandre Cabanel, taona 1879

Notendren'ireo mpitondra an'i Gileada i Jefta mba hitarika ny ady tamin'ny Amonita izay nandrahona azy ireo. Nandresy izy ka niteraka fialonana teo amin'ny fokon'i Efraima izany. Nanafika azy ny Efraimita nefa tsy nahomby ka nahatonga an'i Gileada ho afaka nizaka tena, ary angamba tsy niankina tamin'ny firenen'i Manase raha tsy taorian'ny fandresen'i Gideona ny Midianita.

Jereo koa:Hanova

Mpitsara lehibeHanova

Mpitsara madinikaHanova

Mpitsara hafaHanova

Fifandimbiasan'ny mpitsaran'i Israely:Hanova

Otniela - Ehoda - Samgara - Debora (vehivavy) - Gideona - Abimeleka - Tola - Jaira - Jefta - Ibzana - Elona - Abdona - Samsona - Ely - Samoela.