I Ehoda dia mpitsara faharoa tao Israely. Ehud ben Gera (אֵהוּד בֶּן־גֵּרָא‬) ny anarany feno amin' ny teny hebreo, izay azo gasina amin' ny hoe Ehoda zanak' i Gera. (Mpits. 3.12-30). Anisan' ireo atao hoe mpitsara lehibe izy. Izy no nadimby ny mpitsara Ôtniela sady nodimbasan' i Samgara.

Namono an'i Eglona i Ehoda, taona1908.

Zanak' i Goià mpitari-tafika ao amin' ny fokom-pirenen' i Benjamina izy, nefa resy ka nanompo ny Môabita. Nanararaotra ny fotoana nanaterany ny anjara fanompoany izy hamonoany an' i Eglona mpanjakan' i Môaba. Maty tamin' izany ny mpanjaka ka sahy nikomy tamin' ny Môabita sy nanohitra azy ireo ny Benjaminita teny ampitan' ny ony Jordana.

Jereo koa hanova