I Abimeleka dia mpitsaran' ny Zanak' i Israely izay nanao ny tenanay ho mpanjaka. Zanak'i Gideôna mpitsara tamin'ny vadintsindranony avy any Sikema izy. Izy no nandimby an-drainy ary i Tôlà no nandimby azy. Atao hoe אֲבִימֶלֶךְ ’/ Ǎḇîmeleḵ ny anarany amin'ny teny hebreo. I Gideôna no nodimbiasiny ary i Tôlà no nandimby azy.

Ny nahafatesan'i Abimeleka, nataon'i Gustave Doré, taona 1866.

Taorian'ny nahafatesan'i Gideôna dia namono an'ireo rahalahiny miisa 70 izay tsy iray reny aminy i Abimeleka alohan'ny handreseny lahatra ny vahoaka hanao azy ho mpanjakan'i Sikema. Nanandrana fitondrana mpanjaka tanatin'ny telo taona i Israely tamin'izay. Tsy nahomby izany noho ny halozan'i Abimeleka izay niteraka fikomiana ka nahafaty azy tamin'ny fahirano tao Tebeza, araka ny Bokin' ny Mpitsara (Mpits. 9.1-5).

Jereo koa Hanova