Ny tempoly dia toerana na trano natokana ho an' ny fanompoam-pivavahana amin' ny andriamanitra, amin' ny fanaovana vavaka sy ny sorona. Amin' ny ankapobeny dia ao no anaovana fanatitra manokana ho an’ ny andriamanitra, sady misy fombafomba hafa atao, ary misy antokona mpitondra fivavahana manokana mikarakara ny tempoly sy miasa ao. Tsy voatery ho azon' ny mpino aleha ny ao amin' ny tempoly: matetika dia afaka miditra ao amin' ny ampahan' ny tempoly na ao amin' ny tempoly iray manontolo ny mpitondra fivavahana. Avy amin' ny teny latina hoe templum io teny io.

Tempoly any Kambôdia ivavahana amin'i Vishnu.

Tao amin' ny tontolon' ny Andro Taloha (tempoly egiptiana, tempoly grika, tempoly rômana, tempoly jiosy tao Jerosalema, sns.), ny tempoly dia trano masina misy andriamanitra (tokana na maromaro) ary misy fikambanana momba ny fisoronana (mpisorona, mpisirom-bavy, sns.) manatanteraka fanompoam-pivavahana amin' io andriamanitra io na amin' ireo andriamanitra ireo. Amin' ny ankapobeny dia misy sarivongan' ny andriamanitra sy indraindray misy harena tahirizina koa ao. Ireo tempoly ireo dia tsy voatery ho toerana fiangonanan' ny mpino.

Ankehitriny dia ampiasaina hilazana ny toeran na trano fanompoana andriamanitra sasany ny hoe "tempoly": ny tempoly hindoa (atao hoe Mandir na Kovil), ny tempoly bodista, ny tempoly sintôista (atao hoe indraindray hoe Jinja), ny tempolin' ny fivavahana any Amerika Latina (tempoly maià, tempoly inka, sns), tempolin' ny môrmônisma (izay atao hoe "tranon' ny Tompo"), ny tempoly antoanista (sekta manana tempoly 62 ao Frantsa sy any Belzika), ny tempolin' i Kônfosiosy (ho an' ny Kônfosianisma ny trano fivavahany). Atao hoe "tempoly" koa ny toeram-pivorian' ny fikambanana framasao ("tempoly masônika").

Misy teny manokana ilazana ny toeram-pivavahan' ny fivavahana sasany: ny kristianisma (antsoina hoe eglizy na fiangonana ny trano fivavahany), ny sikisma (izay antsoina hoe gurudwara ny trano fivavahany), ny jainisma (izay antsoina hoe derasar ny trano fivavahany indraindray), ny silamo (izay antsoina hoe môskea na masjidy ny trano fivavahany), ny jodaisma (izay antsoina hoe sinagôga ny trano fivavahany), ny zôrôastrisma (izay antsoina indraindray hoe Agiary ny trano fivavahany), ny finoana bahay (izay antsoina matetika hoe "trano fivavahana bahay" ny trano fivavahany), taôisma (izay indraindray antsoina hoe Daoguan ny trano fivavahany). Amin' ny ankapobeny dia ata hoe pagôda ny trano fivavahan' ny fivavahana any Atsinanana Indrindra.

Jereo koa

hanova