I Jaira dia mpitsara tao Israely nandimby an'i Tola sady nodimbasin'i Jefta. Yā’îr (יָאִיר) no fanononana ilay anarana amin'ny teny hebreo. Nitondra ny Zanak'i Israely nandritra ny 22 taona i Jairo, araka ny Bokin'ny Mpitsara (Mpits. 10.3-5).

Jereo koa:Modifier

Mpitsara lehibeModifier

Mpitsara madinikaModifier

Mpitsara hafaModifier

Fifandimbiasan'ny mpitsaran'i Israely:Modifier

Otniela - Ehoda - Samgara - Debora (vehivavy) - Gideona - Abimeleka - Tola - Jaira - Jefta - Ibzana - Elona - Abdona - Samsona - Ely - Samoela.