I Ibzana na Ibtsàna dia mpitsara tao Israely. Iḇṣān (אִבְצָן‎) no fiantsoana azy amin'ny teny hebreo. Ny teny grika manao azy hoe Ἀβαισσάνn / Abaissanê fa ny teny latina kosa Abesan. I Betlehema any Galilea no fiaviany, araka ny Bokin'i Josoa (Jos. 19.10-15). Nandimby an'i Jefta izy ka nitsara nandritra ny fito taona, araka ny Bokin'ny Mpitsara (Mpit. 12.18-10). I Elona no nandimby azy.

I Ibzana

Jereo koa:Modifier

Mpitsara lehibeModifier

Mpitsara madinikaModifier

Mpitsara hafaModifier

Fifandimbiasan'ny mpitsaran'i Israely:Modifier

Otniela - Ehoda - Samgara - Debora (vehivavy) - Gideona - Abimeleka - Tola - Jaira - Jefta - Ibzana - Elona - Abdona - Samsona - Ely - Samoela.