I Ely dia mpitsara talohan' ny farany tao amin' i Israely araka ny Boky voalohan' i Samoela (1Samoela 7.15). Izy no nandimby an'i Samsôna ary nodimbasan' i Samoela. Nisahana ny asan' ny atao hoe mpisoron-dehibe, mpisorom-be na mpisoronabe izy.

I Ely sy i Samoela mbola zaza, sary nataon'i John Singleton Copley (1780).
Ny nahafatesan'i Ely, sary nataon'i Julius Schnorr von Karolsfeld, taona 1860.

Jereo hanova