I Ely dia mpitsara talohan' ny farany tao Israely araka ny Boky voalohan' i Samoela (1Samoela 7.15) ao amin' ny Baiboly. Izy no nandimby an' i Samsôna ary nodimbasan' i Samoela. Nisahana ny asan' ny atao hoe lehiben' ny pisorona, izay atao hoe "mpisorom-be" na "mpisoronabe" izy.

I Ely sy i Samoela mbola zaza, sary nataon'i John Singleton Copley (1780).
Ny nahafatesan' i Ely, sary nataon' i Julius Schnorr von Karolsfeld, taona 1860.