I Ely dia mpitsara talohan'ny farany tao amin'i Israely araka ny Boky voalohan'i Samoela (1Samoela 7.15). Izy no nandimby an'i Samsona ary nodimbasan'i Samoela. Nisahana ny asan'ny atao hoe mpisoron-dehibe, mpisorom-be na mpisoronabe izy.

I Ely sy i Samoela mbola zaza, sary nataon'i John Singleton Copley (1780).
Ny nahafatesan'i Ely, sary nataon'i Julius Schnorr von Karolsfeld, taona 1860.

Jereo:Hanova

Mpitsara lehibeHanova

Mpitsara madinikaHanova

Mpitsara hafaHanova

Fifandimbiasan'ny mpitsaran'i Israely:Hanova

Otniela - Ehoda - Samgara - Debora (vehivavy) - Gideona - Abimeleka - Tola - Jaira - Jefta - Ibzana - Elona - Abdona - Samsona - Ely - Samoela.