Gideôna

I Gideôna na Gidehôna dia isan' ireo atao hoe mpitsara lehibe tao amin' ny Israely araka ny Bokin' ny Mpitsara (Mpits. 6-8). Giḏʻôn (גדעון) no fanononana io anarana io amin'ny teny hebreo. Atao hoe Yĕrubba`al ("hiaro tena anie i Baala" / "hiady anie i Baala") koa izy. Ity nanarana ity dia soratana hoe Jerobaala ao amin'ny Baiboly malagasy. Zanak'i Soara avy any Ofra izy. I Debôrà no mpitsara nodimbasiny ary i Abimeleka zanany no nandimby azy.

Fiantsoana an'i Gideona, sarty nataon'i Julius Schnorr von Karolsfeld, taona 1860.

I Gideôna no mpitarika ny fokon'i Manase, ary nitarika ny ady tamin' ny Midianita izay mpandroba avy any atsimo sy atsinanana nampiasa rameva. Voatosiny izy ireo nandritra ny ady voalohany tany ivelan'ny tanin'i Isiraely, tao Eina-Haroda. Novonoin'ny Efraimita izay nanakana ny fiampitana an'i Jordana i Ôrebita sy i Zeba, mpitarika ny tafiny. Taorian'ny fanafihana nataon'ny Midianita teo akaikin'ny Tendrombohitr'i Tabôra dia nanenjika azy ireo i Gideôna tany atsinanan'ny reniranon'i Jordana ary namono ny mpitarika azy dia i Zebaha sy i Salmôna. Nandritra ity ady faharoa ity no nandresen'i Gideôna ny mpanohitra an'i Penoela sy i Sokota tao amin' ny lohasahan' i Jordana. Nisy ireo namporisika azy ho mpanjaka, taorian'ireo fahombiazana ara-tafika ireo, nefa nanda izany izy.

Jereo koaHanova