I Samsôna dia mpitsara tao Israely tamin' ny andron' ny mpitsara, araka ny Bokin' ny Mpitsara (Mpits. 13-16) ao amin' ny Baiboly. שִׁמְשׁוֹן / Shimshôn no anarany amin' ny teny hebreo. Anisan' ny mpitsara lehibe izy. Nandimby an' i Abdôna izy sady nodimbasan' i Ely. I Samsôna izay avy amin' ny fokom-pirenen' i Dana, dia niady tamin' ny Filistina. Namono Filistina arivo tamin' ny taolam-balanoranom-boriky izy, araka ny Baiboly. Namadika azy anefa i Dalila olo-tiany tamin' ny nanetezany ireo volony izay itoeran' ny heriny sady nanolorany azy tamin' ny fahavalony izay nitondra azy ho gadra. Rehefa niverina aminy indray ny heriny, dia narodany ny tempolin' i Dagôna, andriamanitry ny Filistina tao an-tanànan' i Gaza, ka maty niaraka taminy ireo Filistina nanatrika lanonana tao.

I Samsona sy i Dalila, sary nataon' i Jose Etxenagusia, taona 1887.
Narodan' i Samsona ny tempolin' ny andriamanitra Dagôna.

Jereo koa

hanova