I Joiakima na Joakima dia mpanjakan'i Jodà nanapaka teo anelanelan'ny taona 609 tal. J.K. sy 598 tal. J.K.[1] Zanak'i Josia (na Josiasa) nandimby azy izy ary nodimbiasin'ny zanany atao hoe Joiakina rehefa maty.

Ny anaranyModifier

I Eliakima (Elyakim) no anaran'i Joiakima talohan'ny naha mpanjaka azy. Amin'ny teny hebreo dia atao hoe יְהוֹיָקִים‬ / Yehôyâqîm izy (ao amin'ny Tanakh) izay midika hoe "nanangana ahy i Yah" ("nanangana ahy i Iahveh /Jehovah").

Amin'ny teny grika dia Ιωακιμ / Iôakim (ao amin'ny Septoajinta), ary amin'ny teny latina dia Ioakim (ao amin'ny Volgata). Ny Baiboly protestanta malagasy dia manoratra hoe Joiakima fa ny Baiboly katolika malagasy kosa manoratra hoe Joakima.

Fiainany sy fanapahanyModifier

Tamin'ny taona 609 tal. J.K. dia nananika an'i Siria sy Palestina ny Egiptiana tarihin'ny farao Nekao II mba hanampy ny mpanjaka faran'i Asiria atao hoe Asorobalita II izay nanohitra an'i Nabopolasara (mpanjakan'i Babilona) sy ny Mediana (na Meda) mpomba azy tao Haràna. Nanohitra ny firosoan'ny tafik'i Nekao angamba i Josia izay mpanjakan'i Jodà tamin'izay ka izany no nahafaty azy tao Megido tokony ho teo nelanelan'ny volana. Azon'ny Egiptiana tamin'izay ny tanànan'i Karkemisa ny Egiptiana.

Tamin'ny nahafatesan'i Josia dia ny zanany faralahy atao hoe Joahaza no nasandratry ny vahoaka ho mpanjaka nefa telo volana taorian'izay dia nosamborin'i Nekao ka nogadrainy izy sy nasainy nandoa hetra ho azy. Ny rahalahiny, lahimatoan'i Josia, atao hoe Eliakima no voatendry ho mpanjakan'i Jodà. Niova anarana ho Joiakima i Eliakima. Neken'i Joiakima ny fanapahan'i Egipta ka nandoa hetra taminy izy. Taorian'ny fandresen'i Nebokadnetsara II (zanak'i Nabopolasara) an'i Nekao tao Karkemisa (taona 605 tal J.K.) sy ny nahazoany an'i Askelona (604 tal J.K.) dia nanaiky ho fehezin'ny Babi nandritra ny telo taona i Joiakima.

Niady tamin'i Egipta i Nebokadnetsara II nefa tsy nahomby (taona 601-600 tal. J.K.) ka nandà ny handoa hetra tamin'i Nebokadnetsara i Joiakima na dia nampitandrina azy aza ny mpaminany Jeremia. Nandritra ny fandaminan'i Nebokadnetsara ny tafiny dia tsy nandefa afa-tsy ny Kaldeana sy ny Edomita sy ny Amonita hanafika an'i Jodà ny mpanjaka babiloniana. Tamin'ny taona 598 tal. J.K., raha nanafika an'i Jodà i Nebokadnetsara dia maty i Joiakima, angamba nisy namono, ka ny zanany izay mbola kely, i Joiakina, ny nandimby azy nefa tsy nanjaka afa-tsy telo volana fotsiny.

Jereo koa:Modifier

Mpanjakan'i JodàModifier

Saoly - Isboseta - Davida - Solomona (na Salômôna) - Rehoboama (na Roboama) - Abiama (na Abia) - Asa - Josafata - Jehorama (na Jorama) - Ahazia (na Okoziasa) - Atalia - Joasy (na Joasa) - Amazia (na Amaziasa) - Ozia (na Oziasa na Azaria na Azariasa) - Jotama - Ahaza (na Akaza) - Hezekia (na Ezekiasa) - Manase - Amona - Josia (na Josiasa) - Joahaza (na Joakaza) - Joiakima (na Joakima) - Joiakina (na Joasina na Jekonia na Jekoniasa) - Zedekia (na Sedekiasa).

Loharano sy fanamarihanaModifier

  1. Ireo daty omena eto ireo dia mbola iadian-kevitra hatramin'izao - toy ny daty hafa rehetra momba ny tantara fahagola tao Atsinanana Afovoany.